Archív: 2011

Pozvání na adventní koncert

4.12.2011 v 11.13

Srdečně vás zveme na již tradiční adventní koncert v našem kostele v neděli 11. prosince 2011 v 16.00 ho­din. Na koncertě vystoupí žáci a pedagogové místní Základní umělecké školy.

 

Pokračování »

Listopadové číslo časopisu

6.11.2011 v 21.22

Zde si můžete prohlédnout kompletní listopadové číslo Našeho časopisu: Listopad 2011.

Evangelium podle Matouše 25,1-13

v 21.17

Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách.

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – listopad 2011

v 21.16
  • Reminiscence
  • Bratr farář poděkoval za účast na brigádách na stavbě a informoval o svatbách, které proběhly v uplynulém měsíci.

    Pokračování »

Ještě poslední prázdninová akce – puťák

v 21.15

Na tradiční puťák jsme letos s mládeží vyrazili až za hranice našeho okresu a to do oblasti přírodního parku Chřiby. Naše putování započalo ve vesnici s nevábným názvem „Smraďavka“.

Pokračování »

Sjezd (nejen) evangelické mládeže

v 21.14

Letošní sjezd se konal v Jihavě od 30.9 do 2.10. Téma bylo „VOKO BERE! – příležitosti a rizika v našem životě“. Voko bere je hazardní karetní hra, známá též pod názvem jednadvacet nebo black jack.

Pokračování »

Pozvání pro děti na vánoční párty

v 21.14

Ahoj kamaráde!

Zveme tě na naši párty s programem.

Pokračování »

23. října – neděle díkčinění

v 21.13

Sborové odpoledne bylo na téma společných zážitků během léta. Jako první vyprávěl a promítal obrázky Broňa Trčka o sborovém zájezdě do Ostravy. Míša Valčíková představovala tábor malých dětí na Nivce. Velký tábor uváděl Pavel Jelínek. Tomáš Bartoň promítal fotky z puťáku mládeže a Marta Jelínková povídala o sjezdu mládeže.

Pokračování »

Podzimní týden pro seniory v Bystřici pod Hostýnem

v 21.11

24. 9. – 30. 9. 2011 se konal v pořadí již 33. Sociálně – rekondiční pobyt pro klienty Diakonie ČCE střediska ve Valašském Meziříčí. 15 klientů a 10 pracovníků zahájilo podzimní turnus společným obědem v penzionu Sola Gratia. Program následujících dnů byl velmi pestrý.

Pokračování »

OZNÁMENÍ střediska Domácí péče

v 21.10

o změnách, které se udály v našem středisku:

Pokračování »