Archív: Leden 2011

Lednový časopis

18.1.2011 v 15.56

Zde si můžete prohlédnout lednové číslo Našeho časopisu: Leden 2011.

Mt 2,7-12

16.1.2011 v 22.39

Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.“

Pokračování »

Z návštěvy nejstarší členky sboru

v 22.37

V nedávném adventním čase jsme s bratrem farářem Danielem Hellerem navštívili sestru Vlastu Češkovou. Bude jí zakrátko 106 let. Tato požehnaná léta prožívá v rodinném kruhu svých nejbližších, obklopena jejich laskavou péčí.

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – leden 2011

v 22.36
• Staršovstvo rozhodlo o návrhu uskutečnit příští vánoční hru ve čtvrtou adventní neděli odpoledne v 16.00 hodin. Bratr Heller projedná s ředitelkou střediska Diakonie – domácí péče možnost posunout benefiční adventní koncert pro Diakonii na třetí adventní neděli. 

Pokračování »

Sborový večer s Ludmilou Halerovou a Fredim Winklerem: Vzpomínka na Izrael s přednáškou o Izraeli

v 22.33

Před nedávnem jsme navštívili krásnou zemi Izrael. Byli jsme na osmidenním poznávacím zájezdu, kde jsme tři noci spali v Haifě, dně noci v letovisku u Genezaretského jezera zvané Kibuc a dvě noci v Jeruzalémě. Odtud jsme podnikali zájezdy do Samaří, prohlídku města Haifa, zájezd do města AKA u Libanonských hranic a na Golanské výšiny.

Pokračování »

Vánoční sborový večer s Velkou Lhotou

v 22.31

Program si připravili ze lhoteckého archivu manželé Krupovi:

Písemný dokument o tom, jak prožívali dva bratranci vojnu – Pavel Kočíb z Korábky a jeho bratranec Karel Trusina. Každý v jiných kasárnách na pomezí Slovenska a Maďarska. Když se jim podařilo, scházeli se k vlastním modlitebním sejitím většinou v přírodě, protože v kostelích se zvěstovalo Maďarsky. 

Pokračování »

Zlatá svatba Košťálovi

v 22.29

Zlatá svatba – 50 let spolu. A teď bychom měli začít rozdávat rady, jak toho dosáhnout (či vydržet?). Měli jsme prostě štěstí jeden na druhého, přestože rodiče ženicha nebyli 2×, jen 1× nadšeni, ale přece nás tatínek oddal, i když se tvářil přísně při slovech „muži, milujte ženy své“.

Pokračování »

Zvonkohra pro Ratiboř a Kateřinice

v 22.26

Zakládáme soubor zvonkohry při farních sborech ČCE v Ratiboři a Kateřinicích. Už nyní máme dvě dirigentky – Ewu a Wieru Jelinek, které mají zkušeností se založením a vedením takovéhoto souboru. Pobývaly na stáži v Pittsburghu v USA a potom založily a následně jedenáct let vedly doposud jediný soubor zvonkohry v Polsku.

Pokračování »

Jiří Pavlík a Slobodan Nešovič

v 22.25

10. prosince 2010 jsme se v našem kostele rozloučili s panem Jiřím Pavlíkem, který se narodil 9.4. 1932 rodičům Heleně a Adolfu Pavlíkovým jako jediné dítě. Oba rodiče vyrostli v sirotčinci, přesto dokázali svého syna vychovat v lásce a dovést jej zdárně do dospělosti.

Pokračování »

Adventní koncert

v 22.23

V neděli 19. prosince 2010 se v našem kostele konal benefiční koncert pro středisko Diakonie – Domácí péče a denní stacionář. Vystoupili při něm vyučující, žákyně a žáci Základní umělecké školy ve Valašském Meziříčí.

Pokračování »