Archív: Duben 2011

Dubnové číslo časopisu

18.4.2011 v 15.52

Dubnové číslo Našeho časopisu si můžete prohlédnout zde: Duben 2011.

Evangelium podle Jana 13,3-5

16.4.2011 v 7.46

Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. (Evangelium podle Jana 13,3–5) 

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – duben 2011

v 7.44
  • Bylo provedeno ohlédnutí za minulým měsícem ve sboru – reminiscence

Pokračování »

Stavba na zahradě

v 7.43

Staršovstvo rozhodlo zahájit rekonstrukci a úpravy okolí sborových budov. Tyto práce budou zahájeny výstavbou zastřešeného stání pro dva automobily na místě zbourané staré garáže a kůlny. Součástí stání bude přístavek pro zahradní nářadí a kryté místo (pergola) pro venkovní posezení na zahradě.

Pokračování »

Zápis z výročního sborového shromáždění farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí konaného dne 6. března 2011 (Zkrácená verze)

v 7.42

Toto shromáždění zahájil kurátor Daniel Košťál, který také jednání předsedal.

Pokračování »

Vizitka TWR-CZ

v 7.41

Česká redakce Trans World Radia (zkratka TWR-CZ) je nezávislým národním partnerem největší rozhlasové sítě světa, mezinárodní křesťanské rozhlasové misie Trans World Radio – International.

Pokračování »

Zpráva faráře

v 7.39

Milé sestry a milí bratři,

má zpráva se částečně kryje se zprávou za rok 2009, proto se některé věci opakují. Nejprve budu mluvit o pravidelných setkáních:

Pokračování »

Chaverut 2011 ve Valašském Meziříčí Sinaj Wolfgang Adler – Příběh chlapce, který přežil holocaust

v 7.38

Sinaj Adler byl nejmladší ze tří synů. Jeho otec Šimon Adler studoval ve Frankfurtu, Basileji. Tam dosáhl titulu doktor filozofie. Stal se rabínem a historikem. V roce 1927 se přestěhoval i s rodinou do Prahy. Po té se usadili v Dobré Vodě na Šumavě.

Pokračování »

Ladislav Vavřín

v 7.37

Bratr Ladislav Vavřín pocházel ze Lhotky nad Bečvou, ale většinu svého života prožil na Králově ulici. Narodil se 27. 9. 1928 v Brně jako syn armádního důstojníka, jehož rodina se často stěhovala po celé ČSSR.

Pokračování »