Archív: Červen 2011

Červnový časopis

18.6.2011 v 15.49

Červnové číslo časopisu v pdf formátu je k nahlédnutí zde: Červen 2011.

Evangelium podle Jana, 16,5-14

16.6.2011 v 8.04

Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: Kam jdeš? Ale že jsem k vám tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.

 

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – červen 2011

v 8.03
  • Bylo provedeno ohlédnutí za minulým měsícem ve sboru – reminiscence. Na základě malého počtu účastníků na benefiční akci s M.G. Částkem, vybralo se 1 530,–Kč, navrhuje staršovstvo doplnit tuto částku dary vybíranými sestrou Janírkovou po dobu dalších dvou týdnů.

Pokračování »

Zpráva o činnosti nedělní školy za rok 2010

v 8.02

V loňském roce se nedělní škola konala pravidelně současně s nedělními bohoslužbami, s výjimkou letních prázdnin. Od září byly obnoveny bohoslužby pro děti, které se konají jednou za dva měsíce.

Pokračování »

Zpráva o činnosti mládeže za rok 2010

v 8.01

Tak jako každý rok se naše mládež v roce 2010 scházela každý pátek od 18:00 v průměrném počtu 8,8. Na každém setkání sdílíme své zážitky z uplynulého týdne, zpíváme a poté má jeden z nás připraven biblický program, nad kterým se sami nebo s Danem Hellerem společně zamýšlíme.

Pokračování »

Zpráva o činnosti OS Communio viatorum za rok 2010

v 8.00

Vážení bratři a sestry v Kristu,

rád bych Vás dnes informoval o práci Občanského sdružení Communio viatorum.

 

Pokračování »

Zpráva o činnosti Diakonie ČCE-střediska ve Val. Meziříčí za rok 2010

v 7.59

Milí bratři, milé sestry,

zprávu za uplynulý rok chci začít žalmistovými slovy: „Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.“

Pokračování »

Křest a konfirmace

v 7.58

Nad tímto tématem jsme se zamýšleli na sborovém večeru 16. května. Hlavní výklad k tomuto tématu měl farář Daniel Heller. Tento výklad byl prokládán diskusí a písněmi. Úvodní text večera byl Skutky 8,14–25 – o křtech v Samaří.

Pokračování »

27. května 2011 – Noc kostelů

v 7.57

Pokud jste v pátek večer zašli do evangelického kostela v parku Botanika, ať už zcela náhodou, podívat se, pročpak se tam po osmé večer svítí, nebo cíleně, jsa informováni, měli jste příležitost sdílet něco moc pěkného: Noc otevřených kostelů. Myšlenka hezká sama o sobě – umocněná originálním nápadem zdejšího evangelického sboru – udělat při této příležitosti z kostela malou výstavní síň.

Pokračování »