Archív: Září 2011

Zářijový časopis

18.9.2011 v 15.42

Zářijové číslo časopisu v pdf formátu je zde: Září 2011.

Mt 16,16-18.21-27

16.9.2011 v 8.15

Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ 

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – červen 2011

v 8.14
červen
  • Staršovstvo rozhodlo poskytnout dar Dětské misii ve výši 1000,– Kč.

Pokračování »

Malý tábor

v 8.13

První týden o prázdninách jsem byl na táboře na hájence Nivka. První dva dny nám tam pršelo. Bylo nás 15 dětí. Rozdělili nás do tří skupinek: Jožinové, Sekáči a Farmáři – podle jména JOSEF.

Pokračování »

Konfirmace Josefa Poláška

v 8.12

Na svatodušní neděli 12. června byl konfirmován Josef Polášek. Je krásné, když se člověk takto s odstupem času rozhodne, že by se chtěl sám veřejně ke svému křtu přiznat. Bratr Polášek nám dal k dispozici svoje vyznání. Všichni mu děkujeme za tuto zvlášť radostnou neděli.

Pokračování »

Výlet na Landek

v 8.11

V neděli 19.6.2011 uspořádal náš sbor výlet do Ostravy, jehož součástí byla i prohlídka Landeku – muzea hornictví. Dopoledne jsme navštívili jako již tradičně bohoslužbu v kostele v Husově sadu v centru města a po malém občerstvení na faře jsme zamířili na radniční věž, odkud je vidět až do Polska.

Pokračování »

Sborový večer na Velké Lhotě

v 8.10

23. 6. byl na Velké Lhotě společný sborový večer. Sešlo se nás hodně a večer byl pěkný. Velký úspěch měla úvodní biblická úvaha Pavly Taurkové:

Pokračování »

Křest Jana Hellera

v 8.09

Manželé Hellerovi požádali staršovstvo sboru o křest pro syna Jana, který by vykonal při shromáždění v našem kostele farář Římskokatolické církve Pavel Stefan. Staršovstvo souhlasilo. Křest byl 17. července, kdy měl bohoslužby v našem sboru bratr senior Jan Krupa.

Pokračování »

Letní cestování denního stacionáře

v 8.08

Klienti, dobrovolníci, přátelé a pracovníci denního stacionáře se sešli ve čtvrtek 30. 6. 2011 v Diakonii ČCE – středisku ve Valašském Meziříčí, aby společně podnikli cestu do Rožnova pod Radhoštěm. Program byl předem naplánován. Naše očekávání směřovalo především do firmy, kde jsme mohli slyšet a zejména pak i vidět proces výroby svíček.

Pokračování »

Letní posezení v zahradě

v 8.07

Jak prožívají prázdninové dny klienti Diakonie ČCE – střediska ve VM a hospice Citadela?

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí a hospic Citadela si pro letošní již čtvrté společné grilování vybralo datum 18. 8. 2011. Lepší volbu jsme si nemohli přát.

Pokračování »