Archív: Říjen 2011

Dataprojektor, notebook a plátno od nadace DKS

27.10.2011 v 15.16

V listopadu roku 2010 obdržel náš sbor od Nadace Děti-Kultura-Sport se sídlem v Uherském Hradišti příspěvek ve výši 25.000,– Kč. Za tyto prostředy jsme nakoupili velmi dobrý dataprojektor zn. Epson, který má tak silnou lampu, že není třeba místnost zatemňovat; lampa má mít navíc  delší životnost. Jednotlivé snímky nahrané na flash-disku lze na dataprojektoru promítat i bez připojení počítače. Následně jsme také zakoupili použitý notebook zn. DELL (Latitude D630, samozřejmě v záruce), který je v užívání faráře sboru, jehož starší soukromý notebook dosluhuje. Zbyly nám i peníze na kvalitní přenosné plátno pro dobrou projekci. Těšíme se na to, že budeme moci dataprojektor používat nejen při „sborových dnech“ a „sborových večerech“, ale také při setkáváních dětí, dorostu a mládeže, příp. i při biblických hodinách.

Děkujeme Nadaci Děti-Kultura-Sport, který nám dataprojektor, notebook a plátno umožnila zakoupit.

Daniel Heller

Říjnové číslo časopisu

15.10.2011 v 15.42

Zde je k nahlédnutí kompletní říjnové číslo Našeho časopisu v pdf formátu: Říjen 2011.

Mt 21,28-31

4.10.2011 v 20.19

„Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici!‘ On odpověděl: ‚Nechce se mi.‘ Ale potom toho litoval a šel. 

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – říjen 2011

v 20.17
  • Bratr farář poděkoval za účast na dvou brigádách na stavbě a informoval o pohovoru ohledně křtu Krištofa, dítěte Miriam Kejzlarové a Tomáše Řezníčka.

Pokračování »

Velký tábor

v 20.16

Tábor byl zahájen bohoslužbou v kostele. Potom jsme jeli autobusem a šli pěšky, při tom hodně pršelo. Jakmile jsme došli do tábořiště, začal táborový život.

Pokračování »

Nesouvislé vzpomínky na velký tábor

v 20.16

Po příjezdu na tábor začaly dva skvělé týdny pod teepee. Letos jsme si hráli na Kelty. Bojovali jsme proti Římanům, Germánům, ale hlavně jsme kultivovali naše opidum.

Pokračování »

Sborový večer o Antonínu Dvořákovi

v 20.15

Na prvním zářijovém sborovém večeru nám Dan Heller vyprávěl o Antonínu Leopoldu Dvořákovi (1841 – 1904), pustil nám také některé z jeho biblických písní.

Pokračování »

Benešky 2011 – 18. ročník

v 20.14

V sobotu 24. září 2011 se již po osmnácté uskutečnil tradiční pěší výlet z Benešek na Velkou Lhotu. S touto myšlenkou přišel počátkem devadesátých let minulého tisíciletí bratr Karel Macháček, presbyter z Velké Lhoty, který z historických záznamů vyčetl, že Benešky jsou nejvzdálenějším místem, odkud chodili lidé na bohoslužby na Velkou Lhotu po vyhlášení tolerančního patentu a po ustavení tamního tolerančního sboru.

Pokračování »

Věra Holčáková a Dušan Rybka

v 20.12

Sestra Věra Holčáková pocházela z Růžďky. Narodila se 1.12. 1929, byla nejstarší z osmi dětí. Ač vyrostla ve venkovském prostředí, kde byly drsné zimy a tvrdá práce, byla to velmi milá a jemná paní.

Pokračování »

Zprávy z Diakonie

v 20.11

Spirituál kvintet pro Citadelu

Pokračování »