Archív: Prosinec 2011

Prosincové číslo časopisu

4.12.2011 v 11.31

Zde si můžete přečíst kompletní verzi vánočního časopisu: Prosinec 2011.

Lukáš 2,8-14

v 11.28

A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň.

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – prosinec 2011

v 11.26
  • Reminiscence – Bratr farář poděkoval všem brigádníkům. Dále informoval o zasedání konventu a o projednaných návrzích. Dále poděkoval Karlu Koláčkovi za náročnou službu během benefičního koncertu skupiny Spirituál Kvintet. Ohlasy na Den otevřených dveří Domu sociálních služeb byly kladné. Vánoční party se vydařila, zúčastnilo se 13 dětí.

Pokračování »

Víkendovka „Cesta do budoucnosti“

v 11.25

se konala dne 27.10.-30.10. 2011 (čtvrtek-neděle), kdy byl sraz na faře ve Valašském Meziříčí. Dostali jsme letenky a začal náš let do budoucnosti.

Pokračování »

Návrat Majdy a Jonáše aneb potáborová víkendovka

v 11.23

Bylo to před týdnem, kdy Majda a Jonáš a spousta dalších cestovatelů přijeli z tajůplné víkendovky. Bylo to strašidelné (já nevím, jak to říct), prostě hororové.

Pokračování »

Návštěva z prženské fary

v 11.21

Na sborový večer 21. listopadu jsme pozvali manžele Píšťkovi. Zdeněk Píštěk je od 1. září tohoto roku farářem ve sboru v Pržně. Co dělá mimo svoji práci? Píše poezii. A právě o ni se s námi rozhodl podělit.

Pokračování »

Anna Krausová

v 11.19

Sestra Anna Krausová patřila do střítežského sboru, ale zároveň patřila k dlouhodobým a věrným návštěvníkům bohoslužeb v Domově pro seniory v Podlesí. A snad i proto, že jsme neměli možnost se s ní rozloučit v pohřebním shromáždění, ji chceme na stránkách Našeho časopisu zmínit. (A možná za ní můžeme trochu aspoň z části doplnit to, co sama chtěla napsat – vizte níže).

Pokračování »

Ocenění „Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje“ získala Dobromila Krupová z Diakonie ČCE

v 11.16

Zlín, 15. 11. 2011: Významné ocenění za činnost a přínos v oblasti poskytování sociálních služeb Zlínského kraje získala paní Dobromila Krupová, dlouholetá pracovnice a ředitelka střediska Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí, jež poskytuje pomoc zejména seniorům.

Pokračování »

Spirituál kvintet pro Hospic Citadela

v 11.15

V neděli 20. 11. 2011 zavítala do Valašského Meziříčí první česká folková skupina Spirituál kvintet, která loni oslavila pět desetiletí úspěšné umělecké činnosti.

Pokračování »

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v 11.14

Dne 25. Listopadu se konal Den otevřených dveří v Domě sociálních služeb, kde od října sídlí Diakonie ČCE hospic a Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí.

Pokračování »