Archív: 2012

Vánoční číslo časopisu

7.12.2012 v 18.21

Pro zájemce je vánoční vydání časopisu k přečtení zde: Prosinec 2012.

Listopadový časopis

7.11.2012 v 18.18

Zde je k nahlédnutí listopadové číslo časopisu: Listopad 2012.

Shromáždění v říjnu

14.10.2012 v 18.12
10.10. středa 17.15 modlitební hodina
14.10. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby
21.10. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby
22.10. pondělí 18.00 sborový večer – Václav Košťál o Albánii
28.10. neděle 9.30 bohoslužby k díkčinění za úrodu
14.00 Ing. Bohdan Mikušek – „Křesťan v současné politice“
4.11. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby

Rozpis dalších pravidelných setkání najdete zde.

Říjnové číslo časopisu

v 18.01

Říjnový časopis si můžete prohlédnout zde: Říjen 2012.

Podzimní víkendovky

v 17.56

POZVÁNKA NA PODZIMNÍ VÍKENDOVKU

Milí přátelé,

tak jako každý rok se blíží podzim… a s ním i podzimní prázdniny!!!☺

A to znamená, že se chystá i podzimní víkendovka!!!☺

Kdy to bude – od čtvrtku 25.10. do neděle 28.10.2012

Kde to bude – letos se vydáme prozkoumat kus Bílých Karpat

Více informací dostanou ti, kdo projeví zájem se akce zúčastnit – prosím, abyste se přihlašovali na tel: 732939938 nebo mail: p.krupova@seznam.cz a to nejpozději do 9.10.2012! Děkujeme, a nezapomeňte ….....všichni jste srdečně zváni!!!!

Za přípravný tým se na vás těší Pavla Krupová

VÍKENDOVKA PRO MALÉ DĚTI

(5 – 8 let, mohou ještě jet i všichni ti, kdo byli na táboře) 26. – 28. 10. 2012

Téma: JONÁŠ

Místo: Hodslavice

Předpokládaná cena: 300 Kč

Přihlašování do 13. října 2012 Aleně Jelínkové (e-mail: alen.jel@centrum.cz, mo-bil: 720 554 721). Přihlášení dostanou podrobnější informace.

Říjnové vydání Našeho časopisu

13.10.2012 v 7.18

Na tomto odkazu si můžete prolistovat říjnový časopis: Říjen 2012.

Zářijové číslo časopisu

14.9.2012 v 17.48

Zde je k nahlédnutí zářijové vydání Našeho časopisu: Září 2012.

Shromáždění v červnu a o prázdninách

23.6.2012 v 11.04
24.6. neděle 9.30 bohoslužby s Večeří Páně – farář Jaroslav Voda
14.00 Smažení vajec na elektrárně Hamry bratra Šrámka souběžně s dětskou párty (v případě nepříznivého počasí v altánu na dvoře fary)
26.6. úterý 18.00 sborový večer s Velkou Lhotou – sraz v 17.40 u kostela
1.7. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby – kázání pro děti
8.7. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby
15.7. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby
22.7. neděle 9.30 bohoslužby s Večeří Páně
29.7. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby
5.8. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby
12.8. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby
19.8. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby
26.8. neděle 9.30 bohoslužby s Večeří Páně
2.9. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby
Rozpis dalších pravidelných setkání najdete zde.

Prázdninové číslo časopisu

v 10.52

Zde je v pdf verzi červnové číslo časopisu: Červen 2012.

Evangelium podle Marka 10,13-16

v 10.49

Tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl, ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde.“ Objímal je, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. (Evangelium podle Marka 10,13–16) 

Pokračování »