Archív: Leden 2012

Lednový časopis

17.1.2012 v 21.34

Zde si můžete přečíst lednové číslo časopisu: Leden 2012.

Lk 2,46-52

v 21.23

Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“ 

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – leden 2012

v 21.22
  • Staršovstvo rozhodlo, že letošní vánoční hra bude opět 4. adventní neděli v 16.00 hodin. Na Štědrý den nebude kázání pro děti, ale bohoslužby i kázání je třeba jim přizpůsobit.

Pokračování »

Prohlášení synodní rady ČCE k úmrtí Václava Havla, prezidenta České republiky

v 21.21

Cítíme bolest, vnímáme ztrátu nad úmrtím Václava Havla. Bolest, že odešel člověk, který byl blízký i našemu myšlení, i když se nikdy k žádné křesťanské církvi oficiálně nepřihlásil. Jeho postoje i promluvy v mnohém souzněly s evangeliem. Václav Havel respektoval toho, který je nad námi. Věřil, že lidský život bude hodnocen na jeho konci, věděl, že žije pod zorným úhlem věčnosti. To mu dodávalo sílu k zápasu o pravdu a lásku.

Pokračování »

Sborový večer s Velkou Lhotou

v 21.20

20.12. přijeli na návštěvu bratři a sestry z Velké Lhoty. Prožíváme spolu již tradiční předvánoční setkání. Program si připravili manželé Košťálovi. Po biblickém úvodu následovala severská povídka a potom promítání diáků. Ty byly zaměřeny na sborový život a kazatele, kteří se vystřídali v našem sboru. Promítaly se také snímky ze sborových zájezdů.

Na závěr večera se povídalo. Děkujeme všem, kteří se večera zúčastnili a jakkoli k němu přispěli, zvláště manželům Košťálovým.

 

Anna Jelínková

 

Vánoční hra – Síť Boží lásky

v 21.16

Čtvrtou adventní neděli jsme se odpoledne sešli v kostele u tradičního divadla dětí. Předkládáme vám několik citátů z této hry a dvě písně. Autorem hry je sestra Daniela Zemková.

Pokračování »

Marta Fabiánová

v 21.13

Paní Marta Fabiánová, rozená Škrobáková, se narodila 12.8.1947 na Vsetíně. Vyrostla na Velké Lhotě jako čtvrtá z pěti sourozenců. Měla dvě sestry: Mílu, ke které měla velmi blízko a která zemřela před téměř dvaceti lety, a Mařenku, která je kmotrou dětí manželů Fabiánových.

Pokračování »

Vánoce v Diakonii

v 21.07

Čas vánoční tráví lidé obvykle v hektické atmosféře. Uklízí, připravují výzdobu, pečou cukroví, nakupují dárky. V Diakonii ČCE – středisku ve Valašském Meziříčí v Domě sociálních služeb na Žerotínově ulici tomu bylo 22. 12. 2011 trochu jinak.  V prostorách denního stacionáře se konalo setkání s názvem „Generace spolu“ v rámci projektu Obec přátelská rodině.

Pokračování »

Šatník Diakonie

v 21.05

Šatník je otevřen i v novém roce každé pondělí a čtvrtek od 9.00 do 16.00 h a zůstává na původním místě na Vrbenské ulici. V lednu nabízí veškeré zboží s padesátiprocentní slevou.

Děkujeme všem, kteří zakoupili zboží v prostorách fary. Přispěli tak částkou 3 880,– Kč na denní stacionář Diakonie.

 

Za dobrovolné pracovníky Blanka Maršálková