Archív: Únor 2012

Únorový časopis

17.2.2012 v 17.36

Únorové číslo časopisu v pdf podobě je zde: Únor 2012.

1Kor 15,51-54

v 17.29

Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!

Pokračování »

Devadesátiny Bohuslavy Bradbrookové

v 17.26

Bohuslava Bradbrooková, rozená Nečasová, se narodila v roce 1922 ve Valašském Meziříčí, sestra spisovatele Jaroslava Nečase, je česko-anglická spisovatelka a literární historička.

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – únor 2012

v 17.24
  • Staršovstvo souhlasí s dovolenou bratra faráře Hellera ve dnech 20.-22. února.

Pokračování »

Tábory

v 17.22

Malý tábor

Termín tábora: 8.-14. července 2012. (POZOR! Tentokráte se konáme až druhý červencový týden!) Místo konání: chata Nivka, Semetín.

Více informací u Michaely Valčíkové: michaela.valcikova@seznam.cz

Pokračování »

Práce vězeňského kaplana

v 17.21

Na sborový den 22.1.2012 přijeli z Pardubic hosté manželé Daniela a Daniel Ženatí. Bratr farář Ženatý dopoledne kázal a odpoledne povídal o své práci vězeňského kaplana. Jako kaplan pracuje v pardubické věznici na úvazek 0,2 vedle práce faráře v místním sboru a na Synodní radě v Praze. Do pardubické mužské věznice dochází již 6 let.

Pokračování »

Ekumenická setkání

v 17.19

Mají alianční shromáždění význam? Mají!                                                       Žalm 131

Přivádějí nás ve svobodě Pravdy a Ducha k vzájemnému poznávání!

Pokračování »

Daniel Popelář

v 17.16

Bratr Daniel Popelář se narodil 25.5. 1937 v Novém Městě nad Metují rodičům Bohumíru Popelářovi a Adéle, roz. Říčanové. Jeho tatínek byl tehdy farářem v Šonově u Nového Města nad Metují. Tam žil Dáňa do svých devíti let. Byla to ta šťastná část jeho dětství, na kterou velmi rád vzpomínal, protože tehdy byli Popelářovi ještě všichni spolu jako rodina.

Pokračování »