Archív: Duben 2012

Bohoslužby během Velikonoc

1.4.2012 v 21.10

5.4. čtvrtek     18.00 Zelený čtvrtek – bohoslužby s Večeří Páně

6.4. pátek       18.00 Velký pátek – bohoslužby s Večeří Páně

8.4. neděle       9.30 Neděle vzkříšení – bohoslužby s Večeří Páně

15.4. neděle       9.30 bohoslužby s Večeří Páně

22.4. neděle       9.30 Den Diakonie – bohoslužby s Večeří Páně

14.00 hosté: sestra Z. Odstrčilová, bratr M. Běťák, bratr V. Kopecký - „Slučování středisek ve VM“

29.4. neděle       9.30 bohoslužby s Večeří Páně – farář V. Kopecký

6.5. neděle    9.30 bohoslužby s Večeří Páně

 

Velikonoční číslo časopisu

v 21.04

Zde je k prohlédnutí pdf podoba dubnového čísla Našeho časopisu: Duben 2012.

Marek 11,1-3.7-10

v 21.02

Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betanii u Olivové hory, poslal Ježíš dva ze svých učedníků a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte! A řekne-li vám někdo: ´Co to děláte?´, odpovězte: ´Pán je potřebuje a hned je sem zas vrátí.´“ 

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – duben 2012

v 20.59
  • Návrh sbírky v nedělní škole bude ve staršovstvu dále diskutován.

Pokračování »

Reflexe synodní rady výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011

v 20.59

Milé sestry a milí bratři,

letošní výsledky sčítání lidu sdělily, že počet členů ČCE se zmenšil na 52 000. To je více než poloviční úbytek oproti minulému sčítání. Pokles jsme již za posledních 20 let zaznamenali podruhé. Podobné, ne-li o něco větší „ztráty“, zaznamenaly i ostatní větší a tradiční církve. Co to pro nás znamená?

Pokračování »

Zkrácený zápis ze sborového shromáždění dne 4. března 2012

v 20.57

Výroční sborové shromáždění zahájil bratr kurátor Daniel Košťál, který také jeho jednání předsedal. Zapisovatelem byl zvolen bratr Pavel Trusina, ověřovatelkami zápisu byly zvoleny sestry Květuše Volková a Jiřina Besedová.

Pokračování »

Zpráva kazatele za rok 2011

v 20.56

Milé sestry a milí bratři,

má zpráva se částečně kryje se zprávou za rok 2010, proto se některé věci opakují. Nejprve budu mluvit o pravidelných setkáních:

Pokračování »

Zpráva o hospodaření sboru ČCE Valašské Meziříčí za rok 2011

v 20.53

Výsledky podvojného účetnictví zpracované v programu Money za rok 2011 zahrnuje tyto položky:

Pokračování »

Dr. Milada Horáková

v 20.52

Na sborovou neděli 11. března přijal pozvání bratr emeritní synodní senior Pavel Smetana. Přijel se svojí ženou. Dopoledne nám posloužil kázáním a odpoledne přednáškou o Dr. Miladě Horákové. Přednáška byla rozsáhlá, ocituji tedy jenom krátce o osobnostech, které podstatným způsobem zasáhly do života Milady Horákové vedle příslušníků rodiny.

Anna Jelínková

Pokračování »

Kudy Komenský nechodil

v 20.48

Ve dnech 16.-17. března 2012 se konala akce Kudy Komenský nechodil. Akci pořádala moravskoslezská mládež ve Vítkově. Sešlo se kolem padesáti mládežníků, z toho dva z našeho seniorátu. Během víkendu jsme se dozvěděli něco víc o Janu Ámosu Komenském. Na programu byly hry, výlet na zříceninu hradu Vikštejn, film, sport, zamyšlení nad biblí a jiné. Akce byla zakončena nedělními bohoslužbami.

 

Marta Jelínková