Archív: Květen 2012

Shromáždění v květnu

11.5.2012 v 18.51
13.5. neděle 9.30 bohoslužby s Večeří Páně – farář Pavel Fojtů
17.5. čtvrtek 18.00 Slavnost nanebevstoupení Páně – bohoslužby s Večeří Páně
20.5. neděle 9.30 bohoslužby s Večeří Páně
21.5. pondělí 18.00 sborový večer – farář Jan Bleša z Kelče
27.5. neděle 9.30 bohoslužby s Večeří Páně, káže ses. Renata Popelářová
14.00 Renata a Daniel Popelářovi – vyprávění o sboru v Annapolis v USA
3.6. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby

Rozpis dalších pravidelných setkání najdete zde.

Květnové číslo časopisu

v 18.47

Nejnovější číslo Našeho časopisu si můžete prolistovat zde: Květen 2012.

Evangelium podle Jana 21,15-17

v 18.45

Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“ Zeptal se ho podruhé: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Buď pastýřem mých ovcí!“ 

Pokračování »

O čem jedná naše staršovstvo – květen 2012

v 18.44
  • Návrh sbírky v NŠ byla ve staršovstvu opětovně diskutována. Bratr Heller shrnul dosavadní diskuzi na toto téma. Staršovstvo většinou hlasů rozhodlo o konání této sbírky od nového školního roku. Výtěžek bude věnován na zakoupení určitého zvířete pro chudé lidi v Africe (podle výše sbírek; např. přes společnost Člověk v tísni, http://www.skutecnydarek.cz/…dinu-v-kongu).

Pokračování »

Zpráva o činnosti staršovstva za rok 2011

v 18.42

Na minulém sborovém shromáždění byla na návrh staršovstva odsouhlasena modlitební chvíle po biblické hodině, jiné návrhy nebyly.

Ze zásadních rozhodnutí staršovstva v roce 2011 uvádím:

Pokračování »

Zpráva o činnosti mládeže za rok 2011

v 18.41

Mládež se v roce 2011 scházela v pátek v 18:00 hodin na faře v průměrném počtu 7,2 účastníků. Převážnou část roku jsme se zamýšleli nad knihou Skutků, po dočtení této knihy jsme si připravovali program na libovolné biblické téma.

Pokračování »

Zpráva o činnosti nedělní školy za rok 2011

v 18.40

V loňském roce se nedělní škola konala pravidelně současně s nedělními bohoslužbami – s výjimkou letních prázdnin. Od září, jednou za dva měsíce, jsou pořádány bohoslužby pro děti.

Pokračování »

Farář Jan Košťál (1908 – 1989)

v 18.38

Sborový večer 16. 4. – Daniel Košťál o svém tatínkovi:

Dětství. V šesti letech odešel jeho otec do 1. světové války, dostal se do ruského zajetí. Během pochodu se napil vody z louže, dostal úplavici a zůstal v nemocnici. Tam se jeho stopa ztrácí.

Pokračování »

Den Diakonie 22.4.

v 18.37

Během dopoledních bohoslužeb při Dnu Diakonie byla pověřena pro službu v Diakonii nová ředitelka Diakonie – domácí péče Mgr. Zdislava Odstrčilová.

Pokračování »

Marie Hromádková

v 18.36

Marie Hromádková se narodila 12.2.1939 manželům Anně a Bohumilu Vašicovým jako starší ze dvou sourozenců – ona a bratr Bohumil. Maminka Anna, vdova, měla ze svého prvního manželství nejstaršího Jindřicha. Ovdověla tehdy již po roce manželství.

Pokračování »