Archív: Květen 2013

NOC KOSTELŮ

22.5.2013 v 9.15

Program NOCi KOSTELŮ v evangelickém kostele v parku Botanika:

19 h – program pro děti a mládež – zaměřování různých míst v kostele a okolí pomocí GPS

Lenka Pažická, dobrovolnice ze Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE:

21 h – přednáška o misi ve Středoafrické republice a v Čadu s promítáním fotografií a videa

  • do 24 h: výstava fotografií z Afriky

Všichni jsou srdečně zváni!

Shromáždění v květnu

19.5.2013 v 16.03
19.5. neděle 9.30 bohoslužby s Večeří Páně, křest Kryštofa Řezníčka
20.5. pondělí 18.00 sborový večer
      hostem celocírkevní kantor Ladislav Moravetz
      téma: Lidové duchovní písně
24.5. pátek   NOC KOSTELŮ
    19.00 mapování s GPS pro děti
    21.00 přednáška dobrovolníků Diakonie o jejich misi v Africe
26.5. neděle 9.30 bohoslužby – farář Ivan Ryšavý
    14.00 přednáška Ivana Ryšavého na téma: Bůh na provázku
    17.00 koncert pro Hospic Citadela: Štěpán Rak a Jan-Matěj Rak
31.5. pátek   MUZEJNÍ NOC
    21.00 varhanní koncert Daniely Valchařové
2.6. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby
9.6. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby
Rozpis dalších pravidelných setkání najdete zde.

Květnový časopis

v 15.44

Co se ve sboru událo či co se v nejbližší době chystá, se můžete dočíst v květnovém čísle Našeho časopisu: Květen 2013.