Archív: 2017

Vánoční koncert Ensemble Barroque

13.12.2017 v 3.40

Ensemble_Barro­que_Vánoce_pla­kat

Prosincové číslo Našeho časopisu

v 3.37

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 190pro­sinec17-final

Bohoslužby a další setkání v prosinci

v 3.29
 • 10.12. – 2. neděle adventní – 9.30 bohoslužba slova
 • 17.11. – 3. neděle adventní – 9.30 bohoslužba slova, 14.00 bo­hoslužba slova v Domově Seniorpark, 16.00 vánoční hra dětí, mládeže a pěveckého sboru „Čtyři světla pastýře Šimona“
 • 18.12. – pondělí – 18.00 - sborový večer – setkání se členy sboru na  Velké Lhotě a v Jasenné
 • 24.12. – 4. neděle adventní – 9.30 bohoslužba slova, 14.00 bo­hoslužba s večeří Páně v Domově Seniorpark, 16.00 bohoslužba slova s vánočními zpěvy
 • 25.12. – Boží hod vánoční – 9.30 bohoslužby s večeří Páně
 • 26.12. – památka mučedníka Štěpána – 9.30 bohoslužby s večeří Páně 
 • 31.12.  neděle po narození Páně – 9.30 bohoslužba slova, 18.00 silvestrovský sborový večer
 • 1. 1.  Nový rok 9.30 bohoslužby s večeří Páně
 • 7. 1.  neděle  9.30 bohoslužby s kázáním pro děti, 14.00 bo­hoslužba slova v Domově Seniorpark
Souběžně s bohoslužbami probíhá nedělní škola. Před bohoslužbami, v 8.45h, probíhá nácvik zpěvu pěveckého kroužkuBiblická hodina se koná ve čtvrtek v 17h, setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.00 hod. Mládež se schází příležitostně, po dohodě, v pátek od 18h. Staršov­stvo se sejde 2.1. v 18h.

Listopadové číslo Našeho časopisu

8.11.2017 v 23.11

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 189lis­topad17-final

Bohoslužby a další setkání v listopadu

v 23.08
 • 12.11. – 23. neděle po Trojici – 9.30 bohoslužby s večeří Páně, společný oběd (hlaste se u br. faráře – 777 342910, 14.00 sborové odpoledne (vzpomínání na prázdniny) – vyprávění s promítáním fotek
 • 19.11. - 24. neděle po Trojici – 9.30 bohoslužba slova, 14.00 bo­hoslužba slova v Domově Seniorpark
 • 20.11. – pondělí – 18.00 - sborový večer – promítání filmu Dekalog VI Krystofa Kieslowského s následnou diskusí
 • 26.11. – 25. neděle po Trojici, poslední neděle círk. roku – 9.30 bohosluž­ba slova
 • 3.12. - 1. neděle adventní – 9.30 bohoslužby s večeří Páně, 14.00 bohoslužba slova v Domově Seniorpark
 

Souběžně s bohoslužbami probíhá nedělní škola. Před bohoslužbami, v 8.45h, probíhá nácvik zpěvu pěveckého kroužkuBiblická hodina se koná ve čtvrtek v 18h, setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.00 hod. Mládež se schází příležitostně, po dohodě, v pátek od 18h. Staršovstvo se sejde 27.11. v 18h.

 

Bohoslužby a další setkání v říjnu

4.10.2017 v 22.08
 • 8.10. – 18. neděle po Trojici – 9.30 bohoslužba slova, 14.00 bohoslužba slova v Domově Seniorpark
 • 15.10. - 19. neděle po Trojici – 9.30 bohoslužba slova, křest Ondřeje Kelárka
 • 16.10. – pondělí – 18.00 – sborový večer – promítání filmu Dekalog V Krystofa Kieslowského s následnou diskusí
 • 22.10. - 20. neděle po Trojici - 9.30 bohoslužby s večeří Páně, 14.00 bohoslužba slova v Domově Seniorpark,  14.30 hudební nešpory (koncert duchovní hudby) – se členy Spolku evangelických církevních hudebníků
 • 29.10. – 21. neděle po Trojici – 9.30 bohoslužba slova, vizitace seniorátního výboru
 • 5.11. - 22. neděle po Trojici - 9.30 bohoslužba slova, 14.00 bohoslužba slova v Domově Seniorpark
 

Souběžně s bohoslužbami probíhá nedělní škola. Před bohoslužbami, v 8.45h, probíhá nácvik zpěvu pěveckého kroužku. Biblická hodina se koná ve čtvrtek v 18h, setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.00 hod. Mládež se schází příležitostně, po dohodě, v pátek od 18h.

Říjnové číslo Našeho časopisu

v 20.17

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 188ri­jen17-final

Zářijové číslo Našeho časopisu

v 20.16

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 187zá­ří17-final

Noc kostelů a Muzejní noc v našem kostele

8.6.2017 v 0.48

18.00 – Vernisáž výstavy – 2 prostorové expozice, na kterých pracovali klienti Domova se zvláštním režimem v Pržně pod vedením akad. mal. Karly Palátové: „Labyrint světa“ a „Na cestě do zaslíbené země“

20.30 – koncert Daniely Valchařové a Nicole Sklářové (varhany + zpěv)

21.30 – mezináboženský dialog (rozhovor o tématech přítomných v různých náboženstvích)

po celou dobu: hra pro děti

 

Červnové číslo Našeho časopisu

v 0.41

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 186červenčerve­necsrpen17-final