Archív: Duben 2017

Klavírní večer s Danielem Junem

27.4.2017 v 1.22

Přijměte srdečné pozvání na klavírní recitál Daniele Juna, který nejen strhujícím způsobem hraje, ale také dovede krásně o hudbě mluvit.

Květnové číslo Našeho časopisu

v 1.17

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 185květen17

Dubnové číslo Našeho časopisu

13.4.2017 v 3.08

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu (vydání pro celý sbor, distribuujeme do všech domácností členů sboru): 184duben17-final

Bohoslužby a další setkání v dubnu

v 3.04
9.4. neděle 9.30 Květná neděle – bohoslužba slova, společný oběd
14.00 beseda o dobrovolníctví pro Hospic Citadela a Diakonii Val. Meziříčí
13.4. čtvrtek 18.00 Zelený čtvrtek, Den ustanovení večeře Páně, bohoslužby s večeří Páně, od 20h pašije pro mládež pod širým nebem (sraz v kostele)
14.4. pátek 15.00 Velký pátek, Den utrpení Páně, bohoslužby s večeří Páně
16.4. neděle 9.30 Velikonoční neděle, bohoslužby s večeří Páně
23.4. neděle 9.30 bohoslužby s večeří Páně a křtem Davida Tovaryše v modlitebně Církve adventistů sedmého dne na Hřbitovní ulici
30.4. neděle 9.30 bohoslužby s večeří Páně
Souběžně s bohoslužbami probíhá nedělní škola. Před bohoslužbami, v 8.45h, probíhá nácvik zpěvu pěveckého kroužku. Biblická hodina se koná ve středu v 18h, setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.15 hod. Mládež se schází příležitostně, po dohodě, v pátek od 18h.