Archív: Červen 2017

Noc kostelů a Muzejní noc v našem kostele

8.6.2017 v 0.48

18.00 – Vernisáž výstavy – 2 prostorové expozice, na kterých pracovali klienti Domova se zvláštním režimem v Pržně pod vedením akad. mal. Karly Palátové: „Labyrint světa“ a „Na cestě do zaslíbené země“

20.30 – koncert Daniely Valchařové a Nicole Sklářové (varhany + zpěv)

21.30 – mezináboženský dialog (rozhovor o tématech přítomných v různých náboženstvích)

po celou dobu: hra pro děti

 

Červnové číslo Našeho časopisu

v 0.41

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 186červenčerve­necsrpen17-final