Archív: Listopad 2017

Listopadové číslo Našeho časopisu

8.11.2017 v 23.11

Zde si můžete stáhnout nejnovější číslo sborového časopisu: 189lis­topad17-final

Bohoslužby a další setkání v listopadu

v 23.08
  • 12.11. – 23. neděle po Trojici – 9.30 bohoslužby s večeří Páně, společný oběd (hlaste se u br. faráře – 777 342910, 14.00 sborové odpoledne (vzpomínání na prázdniny) – vyprávění s promítáním fotek
  • 19.11. - 24. neděle po Trojici – 9.30 bohoslužba slova, 14.00 bo­hoslužba slova v Domově Seniorpark
  • 20.11. – pondělí – 18.00 - sborový večer – promítání filmu Dekalog VI Krystofa Kieslowského s následnou diskusí
  • 26.11. – 25. neděle po Trojici, poslední neděle círk. roku – 9.30 bohosluž­ba slova
  • 3.12. - 1. neděle adventní – 9.30 bohoslužby s večeří Páně, 14.00 bohoslužba slova v Domově Seniorpark
 

Souběžně s bohoslužbami probíhá nedělní škola. Před bohoslužbami, v 8.45h, probíhá nácvik zpěvu pěveckého kroužkuBiblická hodina se koná ve čtvrtek v 18h, setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.00 hod. Mládež se schází příležitostně, po dohodě, v pátek od 18h. Staršovstvo se sejde 27.11. v 18h.