Archív: Únor 2018

Pašijový koncert

18.2.2018 v 5.53

Jste srdečně zváni do našeho kostela na odpoledne druhé neděle postní, kdy se zde se od 15.00h koná pašijový koncert smyčcového orchestru Pavla J. Vejvanovského, který provede skladbu Josepha Haydna Sedm slov Vykupitele na kříži. Průvodní slovo má br.f. Pavel Prejda z Nového Jičína. Vstupné je dobrovolné.

posledních_sed­m_slov_ValMezi­říčí

Chaverut – měsíc přátelství s Izraelem

v 5.48

Přijměte pozvání k sérii programů v rámci cyklu Chaverut - měsíc přátelství s Izraelem: 

Bohoslužby a další setkání v únoru

v 5.44
  • 6. 2.  úterý  17.30 ekumenická bohoslužba v modlitebně Církve adventistů sedmého dne (na Hřbitovní ulici) – káže br.f. Pavel Stefan
  • 11.2. – 6. neděle po Zjevení Páně  – 9.30 – bohoslužba slova
  • 18.2. – 1. neděle v postu – 9.30 – bohoslužby s večeří Páně – slouží seniorátní farářka Jaroslava Michnová, 14.00 bo­hoslužba slova v Domově Seniorpark
  • 19.2. – 19h – koncert z cyklu Bacha na Mozarta! – španělská renesance a americké baroko ve vokální tvorbě – Czech Ensemble Baroque a jeho pěvecký sbor pod vedením Terezy Válkové
  • 25.2. – 2. neděle v postu  – sborový den 9.30 bohoslužby s večeří Páně, 15.00 pašijový koncert smyčcového orchestru Pavla J. Vejvanovského: J. Haydn – Sedm slov Vykupitele na kříži
  • 4.3. – 3. neděle v postu – 9.30 bohoslužby s kázáním pro děti
Souběžně s bohoslužbami probíhá nedělní škola. Před bohoslužbami, v 8.45h, probíhá nácvik zpěvu pěveckého kroužkuBiblická hodina se v únoru nekoná. Setkání dětí (náboženství) je ve čtvrtek ve 14 hodin, setkání dorostu v pátek ve 14.00 hod nebo společně s mládeží od 18h. Sborový večer se v únoru pro četnost dalších akcí nekoná. Staršov­stvo se sejde 26.2. v 18h.

 

Únorové číslo našeho časopisu

v 5.19

Zde si můžete přečíst nejnovější číslo sborového časopisu: 192unor18-web