Archív: 2019

Ohlášky z neděle 10.11. 2019

12.11.2019 v 1.00

Protože se někteří členové sboru účastnili protestantsko-ekumenické bohoslužby v rámci konference „Otcovo srdce“ v kině, uveřejňujeme zde ohlášky, na které už nebyl čas: 191110

Součástí ohlášek je také dopis Synodní rady ke sbírce na tzv. „Jubilejní toleranční dar“: https://www.ustredicce.cz/…JTD-2019.pdf

Listopadový časopis

9.11.2019 v 12.28

Zde si můžete přečíst nejnovější číslo našeho sborového časopisu: 209listopad19-web

Záznam bohoslužeb z neděle 27.10. se křtem Alžběty Kabeláčové a kázáním pro děti

5.11.2019 v 23.49

https://youtu.be/xn7hxsloXlQ

Říjnové číslo Časopisu

v 23.47

Zde si můžete přečíst zářijové číslo sborového časopisu: 208ri­jen19-stitky-final

Zářijové číslo Časopisu

v 23.45

Zde si můžete přečíst zářijové číslo sborového časopisu: 207zá­ří19-web

Konference „Otcovo srdce“

3.11.2019 v 11.42

Milí přátelé,

chtěl bych Vás pozvat na konferenci „Otcovo srdce“, která proběhne ve dnech 7.-10.11. v našem městě. Jedná se o ekumenický projekt, do kterého se zapojují všechny církve v našem městě. Hlavním řečníkem bude Paľo Strežo, vedoucí Společenství Novej Evanjelizácie v Dolním Kubíně. Můžete se podívat na videa s jeho přednáškami na youtube, stačí zadat do vyhledávače jeho jméno. Mě zvláště zaujal příběh, který převyprávěl ve videu s názvem „Vandalizmus ako dôsledok zločinov na Židoch“.

Na plakátu je podtitulek: „Odpustit a vstoupit do svobody, stát se synem a dcerou. Najít domov otcově lásce." Jistě tušíte, že za tím bude zvěst asi nevyčerpatelného podobenství o marnotratném synu či milosrdném otci. Paľo Strežo mluví o tom, že se často vnímáme spíše jako sirotci než jako Boží děti, že potřebujeme uzdravit svá (různá) zranění a vnímat projevy či zjevení Otcovy lásky.

Konference už proběhla v několika městech. Někde vyvstala potřeba pojednat konkrétní téma – v Liberci (původně německé město) se věnovali smíření s Němci, v Kroměříži smíření s komunistickou minulostí, jinde smíření mezi katolíky a protestanty, jinde zase vztahům mezi muži a ženami. (Jistě není náhodou, že polsky se smíření řekne „pojednanie“.)

Na konferenci je třeba se přihlásit. (Je možné si připlatit také za stravu v hotelu Apollo.) Více vč. programu se dozvíte zde:

http://otcovosrdce.cz/…stopad-2019/

Program bude probíhat v kině. Začne ve čtvrtek večer, na který je pozvaná širší veřejnost (ti, kteří se nepřihlásili) a kde je vstup zdarma. Třeba Vás to zaujme a budete chtít se účastnit dalšího programu.

Myslím si, že konference bude přínosem pro naše město, především v oblastí smíření a porozumění. Chtěl bych se jí podle možností zúčastnit. Program bude doprovázet slovenská kapela Timothy (ve čtvrtek večer) a také skupina lidí, kteří se budou za naše město vytrvale modlit. K dispozici bude prostor pro osobní modlitbu a také důvěryhodní lidé, kteří budou ochotni naslouchat těm, kdo se budou chtít svěřit. V neděli budou bohoslužby v kině, rozhodli jsme se je prožít společně – katolíci i protestanté, a prožít je včetně bolesti z toho, že nemůžeme společně slavit večeři Páně; tato bolest se může stát katalyzátorem touhy po jednotě (zní to divně, ale mám osobní zkušenost, že to má smysl zažít). Bohoslužby v našem kostele se rušit nebudou. Na staršovstvu převládl názor, že důležitější, než netříštit síly, je to, aby měl každý možnost volby.

Hledají se dobrovolníci, kteří by mohli pomoci s dětmi, s občerstvením, nebo ti, kdo by byli ochotni se zapojit do modlitební služby, i muzikanti, kteří by se improvizovaně zapojili do služby chval. Dobrovolníci si hradí výdaje za stravu, ale neplatí konferenční poplatek. Prosím, hlaste se u mne.

Tuším, že to leckomu zní podivně, já jsem také nikdy neholdoval velkým setkáním ani jsem si nemyslel, že musí přijít něco extra, aby si člověk mohl uvědomit, co je v životě víry podstatné. Ale mám za to, že tuto konferenci můžeme vzít jako nabídnutou pomoc či podanou ruku a očekávat, co nám Bůh chce říct třeba právě i při této příležitosti. Br. Radek Palacký z Církve bratrské, který konferenci spolu se svou manželkou Janou organizuje, bude kázat na ekumenickém večeru chval v úterý 8.10. v 19 hodin, kam Vás také srdečně zvu.

Daniel Heller

Bohoslužby a další setkání v říjnu

v 11.34
  • 13. 10. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby
  • 20. 10. neděle 9.30 neděle díkčinění, sborový den – bohoslužby s večeří Páně a křtem Filipa Kindla, společný oběd, 14.00 – Vzpomínání na prázdniny
  • 27. 10. neděle 9.30 bohoslužba slova + křest Alžběty Kabeláčové
  • 3. 11. neděle 9.30 pravidelné bohoslužby
  • 10. 11. neděle 9.30 čtené bohoslužby (bratr Martin Fojtů), 9.00 ekum. bohoslužba v kině Svět (konference Otcovo srdce)
Další program v našem sboru:
  • 8.10. úterý 19.00 – ekumenický večer chval – káže bratr Radomír Palacký z Církve bratrské
  • 4. 11. pondělí 18.00 – sborový večer: Pomoc Zambii – ses. Kateřina Bartoňková
Bohoslužby v Domově pro seniory - neděle co 14 dní ve 14.00 hod.
  • farář Daniel Heller 6.10. a 3.11., diakon Jan David 20. 10.

Benefiční koncert pro Diakonii

4.6.2019 v 17.14

Srdečně Vás zveme na benefiční koncert pěveckého sboru Basové G Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Výtěžek koncertu bude použit pro Klub 3D Diakonie Valašské Meziříčí – na rozvoj dobrovolnictví ve středisku Diakonie Valašské Meziříčí.

Bohoslužby 26.5. jsou na zahradě Hospice!

20.5.2019 v 10.41

Milí přátelé, 6. neděli velikonoční budeme slavit Den Diakonie. Již podruhé jej budou slavit současně obě střediska Diakonie v našem městě společně s naším sborem. Bohoslužby se budou opět konat na zahradě Hospice Citadela, tentokrát ovšem v pravidelnou dobu – v 9.30. Srdečně zveme! 

Květnové číslo sborového časopisu

16.5.2019 v 20.51

Zde si můžete přečíst nejnovější číslo sborového časopisu: 205kveten19-web