Archív: 2020

Sbírka 31.12.

29.12.2020 v 16.03

Dnešní sbírka je na potřeby našeho sboru a na práci v něm. Pokud používáte QR kód, pomocí tohoto „hodíte stovku do košíčku“.

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 200

zpráva pro příjemce: sbírka 26.12.

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_opr

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

Sbírka 27.12.

27.12.2020 v 0.49

Dnešní sbírka je na sociální účely. Tyto prostředky z každé 4. neděle v měsíci rozděluje staršovstvo našeho sboru pro Diakonii ve Valašském Meziříčí (na rekondiční pobyt pro seniory), pro „Dům Otcovo srdce“ (projekt Diakonie ČCE na Ukrajině), na časopis Český bratr pro evangelické sbory na Ukrajině a pro lidi v sociální nouzi v okolí našeho sboru. Pokud používáte QR kód, pomocí tohoto „hodíte stovku do košíčku“.

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 202

zpráva pro příjemce: účelová sbírka

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_opr

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

Sbírka 26.12.

26.12.2020 v 2.38

Dnešní sbírka je na potřeby našeho sboru a na práci v něm. Pokud používáte QR kód, pomocí tohoto „hodíte stovku do košíčku“.

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 200

zpráva pro příjemce: sbírka 26.12.

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_opr

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

Sbírka 25. 12. 2020

25.12.2020 v 4.52

Dnešní sbírka je celocírkevní, pro bohoslovce a vikariát. Pokud používáte QR kód, pomocí tohoto „hodíte stovku do košíčku“.

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet:

190396260/0300

var. symbol 211

zpráva pro příjemce: pro bohoslovce

Zde si můžete přečíst dopis synodní rady ke sbírce: dps-Sbirka-Bozi-hod-vanocni

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_opr

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

Sbírka 24. 12. 2020

23.12.2020 v 22.23

Dnešní sbírka je na potřeby našeho sboru a na práci v něm. Pokud používáte QR kód, pomocí tohoto „hodíte stovku do košíčku“. 

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 200

zpráva pro příjemce: sbírka 24.12.

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_opr

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

Biblická hodina pro děti on-line 22. 12. 2020

v 22.14

Na sklonku adventu posíláme dětem poslední videa v tomto roce. Br. vikář Aleš Zapletal se podle aktuální lekce přípravky pro nedělku věnuje Ježíšovu rodokmenu podle Matouše 1,1–17, br.f. Daniel Heller vypráví vánoční příběh podle Lukáše 2,8–20 pro menší děti. Na konci videa pro větší je modlitba, na konci videa pro menší píseň (BTS 62).

Video pro větší děti (školou povinné): https://youtu.be/dG6NM2pOcAU

Video pro menší děti (předškoláky): https://youtu.be/sErMsWHbhWw

Pastýřský list synodního seniora ČCE a dopis k vydání nového zpěvníku

v 22.10

Milé sestry, milí bratři,

v době vrcholícího času očekávání a přicházející vánoční radostné zvěsti přijměte pozdrav a povzbuzení od synodního seniora Českobratrské církve evangelické Daniela Ženatého: Synodní_senior_Vá­noce 2020

Br. synodní senior nám také poslal dopis o novém evangelickém zpěvníku, který bude vydán v tomto roce: Novy_evangelic­ky_zpevnik

Sbírka 20. 12. 2020

20.12.2020 v 1.15

Dnešní sbírka je na potřeby našeho sboru a na práci v něm. Pokud používáte QR kód, pomocí tohoto „hodíte stovku do košíčku“. 

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 200

zpráva pro příjemce: sbírka 20.12.

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_opr

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

Bohoslužby o Vánocích 2020

18.12.2020 v 20.00

V současné době jsou bohoslužby veřejně přístupné, s omezením kapacity na 20% míst k sezení, což u nás je cca 25 lidí. Platí povinnost nosit roušky a nemožnost společného zpěvu. Srdečně Vás zveme k účasti!

Na Štědrý den budou živě vysílány bohoslužby v 16.00h, v ostatní dny budou živě vysílány vždy dopolední bohoslužby. Přímý přenos i záznam je uložen na kanálu YouTube „Sbor evangelické církve Valašské Meziříčí“: https://www.youtube.com/…RVzAqEqFw5jw

K účasti na štědrodenních bohoslužbách je nutné se přihlásit. Ostatní bohoslužby jsou volně přístupné bez rezervace.

Na Štědrý den si prosím rezervujte místo na jedné z bohoslužeb. Kdo nemá možnost se přihlásit přes rezervační tabulku nebo se mu to nepodaří, nechť zavolá br. faráři (777 342 910), který jej do tabulky zapíše. Prosím, uveďte jmenovitě každého účastníka. Odkaz na tabulku: https://doodle.com/…mfckvbb4p6en?…

6. rozhovor nad Biblí – 17. 12. 2020

v 2.01

Milí přátelé, včerejší biblická hodina byla opět formou rozhovoru nad Biblí, který si můžete poslechnout zde:

https://youtu.be/kWLE4e0Gdeo