Archív: Březen 2020

Bohoslužba Českobratrské církve evangelické

30.3.2020 v 12.46

Odkaz na záznam bohoslužby, kterou včera přenášela Česká televize a kterou pro nás připravili synodní senior Daniel Ženatý a celocírkevní kantor Ladislav Moravetz: https://www.ceskatelevize.cz/…22056221461/

K bohoslužbám 5. neděli v postu (29.3.)

v 11.36

Milí přátelé,

jako doplnění pro Vás, kdo jste sledovali bohoslužby z našeho kostela v neděli 29.3. (https://youtu.be/9U9JLg8XzhY), nabízím kázání (jedna strana se mi vytiskla na druhou stranu listu a já jsem o tom nevěděl, a tak jsem třetinu kázání říkal z paměti pouze torzovitě), zmiňované svědectví lékařky Evy Pupíkové a také nahrávku liturgického zpěvu o Lazarovi, o kterém jsem mluvil na konci kázání:

text kázání: kázání_Jan11_1–45_2020

svědectví Evy Pupíkové o mamince, které Pán přidal rok života: Eva Pupíková_Zažila jsem zázrak

Josef Olejník, Zpěv na rozloučenou, Obřadní graduál, vyd. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2014: 970

2. biblická hodina na dálku

v 11.25

Milí přátelé, sestry a bratři,

místo společné biblické hodiny bych s Vámi rád aspoň na dálku sdílel přípravu na neděli, kdy budeme číst 11. kapitolu Janova evangelia (vzkříšení Lazara). Je to oddíl, který k nám také v této době může promluvit naléhavěji než jindy. Letošní nedělní cyklus čtení nám předkládá oddíly, které prvotní církev považovala za nejdůležitější, a tak jejich výkladem vrcholila příprava dospělých, kteří měli být o Velikonocích pokřtěni. Víra ve vzkříšení nedílně patří ke křesťanství, a pokud je nám zatěžko ve vzkříšení věřit (což je pochopitelné), mělo by to pro nás výzvou k tomu, abychom o něm právě ještě více uvažovali a snažili se pochopit, co nám chce o tom Bible říct.

Ke čtení o vzkříšení Lazara je navrženo známé první čtení o údolí suchých kostí z Ez 37. Mnohým z nás zní v uších asi už poněkud ohraná a bujará píseň s tímto názvem. Možná si ale málokdy uvědomujeme, jak silný obraz zmaru a zároveň neuvěřitelného vítězství Boží moci to je. Kdo máte přístup k internetu a tím i do archivu Českého rozhlasu, doporučuju Vám poslechnout si výklad tohoto oddílu od předního starozákoníka  Petra Chalupy: https://temata.rozhlas.cz/…osti-8021960

Pro tento večer jsem se rozhodl zaměřit na epištolní čtení: Římanům 8,6–11

čtěte dále: Biblická hodina na dálku 26.3.

Pošta z ústředí církve

v 11.16

Milí přátelé, přečtěte si několik povzbuzujících i důležitých dokumentů, které nám zaslala Synodní rada ČCE:

Vysílání bohoslužeb a materiály pro neděli 22. 3. 2020

20.3.2020 v 10.39

Díky práci mediálního oddělení ČCE můžete poslouchat pravidelné denní úvahy zde:

https://soundcloud.com/user-41012488

Další informace mediálního oddělení si přečtěte zde: Informace_k_bo­hosluzbam22.03­.2020

Biblická hodina na dálku

v 10.31

Milí přátelé, sestry a bratři, místo společné biblické hodiny bych s Vámi rád aspoň na dálku sdílel přípravu na neděli, kdy budeme číst 9. kapitolu Janova evangelia (uzdravení slepého). Můžete si přečíst čtení z 1. knihy Samuelovy 16,1–13, příp. si k němu poslechnout výborný výklad biblisty a diplomata Roberta Řeháka v archivu Českého rozhlasu (https://vltava.rozhlas.cz/…rale-8021543)

Pro tento večer jsem se rozhodl zaměřit na epištolní čtení, které jsem s Vámi ještě neprobíral: Efezským 5,8–14

čtěte dále: Biblická hodina na dálku 19.3.

Srdečně zdraví Dan Heller

Stav nouze a přenos bohoslužeb po internetu

13.3.2020 v 8.57

Milí přátelé, sestry a bratři,

na základě vyhlášení stavu nouze a doporučení Synodní rady Českobratrské církve evangelické, abychom do odvolání zrušili bohoslužby, jsme se domluvili na tom, že budeme bohoslužby vysílat přes internet v časech, které byly oznámeny v časopise (sborovém dopisu). Živé vysílání běží v dobu konání bohoslužeb (kromě svátků v neděli v 9.30h) obvykle v neděli na tomto kanále:

https://www.youtube.com/…RVzAqEqFw5jw

(kanál se jmenuje Sbor evangelické církve Valašské Meziříčí)

Děkujeme br. Pavlu Bartoňovi, který pro náš farní sbor již před časem živé vysílání (hardwarově i softwarově) kompletně opatřil, a Synodní radě ČCE, která přes Diakonické a rozvojové projekty (z restitučních náhrad) realizaci podpořila.

Prosíme členy i přátele našeho farního sboru, aby sledovali přenos bohoslužeb přes internet. Kdo ze starších lidí nemá internet, může bohoslužby sledovat s mladšími členů své rodiny nebo sledovat pravidelný nedělní rozhlasový přenos bohoslužby, který zprostředkovává Český rozhlas Vltava v neděli od 9.00. Pro nadcházející neděle se připravují vysílání z: • Římskokatolické církve (15.03.) • Jednoty bratrské (22.03.) • Římskokatolické církve (29.03.) • Bratrské jednoty baptistů (05.04.) • Římskokatolické církve (10.04. – Velký pátek) • Církve československé husitské (12.04. – Velikonoční neděle) Na Velký pátek připravuje také Česká televize přímý přenos bohoslužby z Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze Strašnicích (10.04. od 10.00 na ČT 2).

Starší členy sboru, kteří pravidelně chodí, se budeme snažit kontaktovat telefonicky, někteří se již ozvali sami. Kdo přesto přijde, nebude vykázán, předpokládáme, že i když se tato informace k někomu nedostane, tak se nás nesejde ani více než 10 osob. Tzv. vítací služba, kterou je ochoten převzít br. kurátor, bude dohlížet na to, aby počet těch, kteří by do kostela vstoupili, nepřesáhl 30 osob. Na doporučení Městského úřadu, který nás kontaktoval, si nebudeme podávat ruce, ale pozdrav vyjádříme úklonou.

 

Odkládá se sborové shromáždění. Jeho termín bude opět tři týdny předem oznámen v době, kdy už bude shromažďování opět povoleno.

 

Sdělení Synodní rady k nouzovému stavu z 12.3. je zde: https://www.e-cirkev.cz/…CR/index.htm

Synodní rada ve své „Reakci na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nařízené k 10. 3. 2020“ (k nařízení o zákazu shromažďování nad 100 osob) navíc píše: Synodní rada se připojuje k poděkování Psychosociálního intervenčního týmu ČR ze dne 4. března 2020: Chceme poděkovat všem, kdo se rozhodli postarat se o sebe a druhé a nepodlehnout strachu. Usnadňují tak život sobě i dalším lidem kolem. Myslíme na lidi v karanténě, na jejich blízké, na zdravotníky s novou zátěží ochranných oděvů; na lidi na úřadech, ve školách, v hromadné dopravě a ve službách, kteří dál chodí do práce a starají se o běžné fungování země nebo o to, aby se druhým dobře žilo; na lidi, kteří nadále pečují o svoje děti či sousedy nebo o náhodné kolemjdoucí. Děkujeme věcně informujícím novinářům; lidem, kteří při nakupování trvanlivých potravin myslí též na druhé; děkujeme autorům vtipů na internetu; dětem a dospělým schopným prožívat okamžik i lidem, kteří myslí na připravenost.

Děkujeme Vám, že toto opatření respektujete. Samozřejmě budeme sledovat další postup a nařízení vlády ČR. Možná v této situaci poznáme, jak nám reálné společenství církve chybí. Možná objevíme to, co naši předkové, kterým se říkalo „Písmáci“ – jak je důležité také doma a v soukromí číst Bibli a vnímat ji jako živé Boží slovo, kterým k nám Bůh promlouvá. Po společném sledování bohoslužeb v rodině se nemusíme rozejít jako po bohoslužbách v kostele, ale můžeme debatovat o tom, co nás oslovilo. Můžeme pokračovat v přímluvách konkrétněji, zavolat někomu, kdo je sám, apod.

Doufáme, že se všem potřebným dostane adekvátní lékařské péče. Za zdravotníky i za všechny, kdo zajišťují jakékoli služby pro druhé, se budeme modlit. A věříme, že se snad brzy opět sejdeme i u stolu Páně.

Srdečně zdraví

 

Martin Fojtů, kurátor

Daniel Heller, farář

Nahrávky bohoslužeb v březnu

11.3.2020 v 23.03

1.3. – 1. neděle v postu (s večeří Páně):

1. část:

https://youtu.be/Nzx1TweDhsg

2. část:

https://youtu.be/STvl4MCXjX0

8.3. – 2. neděle v postu (s kázáním pro děti) :

https://youtu.be/tiTbRysaD0c

15.3. – 3. neděle v postu:

https://youtu.be/PLNC-CEeX0Q

22.3. – 4. neděle v postu:

https://youtu.be/5ZD7f3ghw2I

29.3. – 5. neděle v postu:

https://youtu.be/9U9JLg8XzhY

 

Je možné sledovat i přímý přenos na této adrese, kde je zároveň i archiv:

https://www.youtube.com/…RVzAqEqFw5jw

Nahrávání se spouští před začátkem bohoslužeb, proto samotný záznam začíná o několik minut později.

Březnový časopis

v 13.48

Zde si můžete přečíst nejnovější číslo našeho sborového časopisu, které je zároveň sborovým dopisem adresovaným všem členům sboru: 213bre­zen2020-web

A zde je doplnění k článku s názvem „Diskuse o vzájemném soužití rozdílných světů, náboženství i kultur“, v časopise avizované:

Bohbot-Karram_doplnění