Archív: Květen 2020

Virtuální košík na sbírku

9.5.2020 v 21.34

Tady můžete hodit stovku do virtuálního košíčku:

A tady si můžete přečíst slovo Synodní rady o sbírkách v období stavu nouze a účetní rozlišení sbírek a darů v našem sboru: sbírky a rozlišení

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

Z biblické hodiny

v 6.46

Milí přátelé, sestry a bratři,

před námi je 5. neděle velikonoční. Na tuto neděli nám ekumenický lekcionář předkládá tyto oddíly: Sk 7,55–60 (k tomu Ž 31,1–5.15–16); 1Pt 2,2–10; Jan 14, 1–14.

Na biblické hodině jsme se věnovali pokračování výkladu 1. Listu Petrova (2,1–10). Čtěte dále: Biblická hodina 6_5 (do poznámek je zahrnutá i diskuse).

Kázání ze 4. neděle velikonoční je zde: kázání_Jan10_1–10_2020

Květnový časopis

6.5.2020 v 5.59

Zde si můžete přečíst nejnovější číslo našeho sborového časopisu, které tentokrát vydáváme tiskem (a distribuujeme do schránek) jen pro ty, kdo nemají internet: 215kvě­ten2020-web

Květnový seniorátní zpravodaj

3.5.2020 v 15.19

Nový zpravodaj Východomoravského seniorátu ČCE si můžete přečíst zde: Seniorátní zpravodaj 5 – 2020 barva

Obnovení veřejných bohoslužeb od 17.5.

2.5.2020 v 17.14

Na základě rozhodnutí vlády a pokynů Synodní rady staršovstvo jednalo ve věci obnovení veřejných bohoslužeb. Domluvili jsme se na konání dopoledních a večerních bohoslužeb v době, kdy měly být povoleny s účastí do 30 osob, ale mezitím se rozhodnutí vlády změnilo: do 10.5. včetně se mohou konat bohoslužby jen s účastí do 15 osob, ale od 11.5. se mohou konat již s účastí do 100 osob.

Do neděle 10.5. včetně budou tedy bohoslužby jen on-line a od 17.5. se už budou konat jen jedny bohoslužby od 9.30 otevřené veřejnosti.

Musíme však nosit roušky a upustit od podávání rukou.

Při všech bohoslužbách do neděle od neděle 17.5. do 31.5. (Svatodušní svátky) bude vysluhována večeře Páně, jen trochu jinak, než jsme dosud byli zvyklí: každý, kdo půjde ke stolu Páně, použije dezinfekci připravenou vepředu, při vysluhování si sám vezme z pateny kousek chleba (ten bude nakrájený na kousky, které budou ležet vedle sebe, aby se člověk nemusel dotknout ostatních kousků) a namočí jej do kalicha. Chléb bude mít takovou konzistenci, aby se nedrobil a aby z něj „plod vinné révy“ (Lk 22,18) nekapal. Záměrně jsme se nerozhodli pro zavedení pití z malých kalíšků, protože je nám symbolika společného kalicha vzácná.

Tento týden už se podle instrukcí Synodní rady může konat biblická hodina, protože nařízení vlády již povolilo spolkovou činnost a shromažďování ve skupinkách do 10 lidí. Protože si budu brát ve čtvrtek dovolenou, sejdeme se ve středu od 18 hodin. Vám, kdo nebudete moci přijít nebo byste i mohli, ale rozhodnete se z karanténních důvodů zůstat doma, dovezu potom tištěný výklad obohacený o poznámky z diskuse na biblické hodině, spolu s vytištěným kázáním z minulé neděle, resp. je najdete zde na webových stránkách.

Dovedu si představit, že mnozí z Vás, kdo jste starší věkem nebo nemocní, budete mít obavy se na bohoslužby a/nebo biblickou hodinu vypravit a zůstanete raději doma. Pokud byste chtěli, abych Vás navštívil, velmi rád přijdu.

Srdečně zdraví Daniel Heller, farář

6. biblická hodina na dálku

v 17.09

Milí přátelé, sestry a bratři, před námi je 3. neděle velikonoční. Na tuto neděli nám ekumenický lekcionář předkládá tyto oddíly: Sk 2,42–47, 1 Pt 2, 19–25 a J 10, 1–10. Čtení z 1Pt a z evangelia spojuje téma Hospodina, resp. jeho Syna Ježíše jako Pastýře, proto jsou čtení doplněna Žalmem 23. Rád bych dnes prošel aspoň zběžně všechny texty, ale nejvíce bych se zaměřil na biblický obraz pastýře. Čtěte dále: Biblická hodina na dálku 1_5

Kázání z 3. neděle velikonoční je zde: kázání_Lk 24,13–35_2020

Zemřel br. Milan Palacký

v 17.06

Milí přátelé, v Domově pro seniory v Rožnově zemřel br. Milan Palacký, člen našeho sboru a učitel ve výslužbě. Po léta byl věrným účastníkem bohoslužeb v Domově a výborným zpěvákem (dříve zpíval v mužském pěveckém sboru Beseda). V Domově jej po léta pravidelně navštěvovali br. Pavel Hromádka, ses. Věra Tyralíková a v tomto roce i br. Libor Nejedlý, za což jim všem děkuji. Rozloučíme se s ním v našem kostele ve středu ve 13 hodin. Počet účastníků u pohřbů není omezen. Parte je zde: smuteční oznámení pan Milan Palacký