Archív: 2021

Sborový večer a biblická hodina

23.5.2021 v 23.45

Vzhledem k tomu, že se otevřela možnost pro jiná setkání, než bohoslužby, můžeme se těšit tento týden na sborový večer v pondělí od 18h i na biblickou hodinu ve čtvrtek od 18h.

V pondělí bude naším hostem br. Mikuláš Vymětal, farář ČCE pro menšiny, a bude s námi hovořit o muslimské komunitě a o své práci a dialogu s muslimy v ČR. Tento sborový večer navazuje na dvě besedy s br.f. M. Vymětalem – o romské menšině a o práci a setkávání s LGBT komunitou.

Biblickou hodinu ve čtvrtek od 18h povede br. vikář Aleš Zapletal.

biblické hodiny pro děti (náboženství) / videa pro děti

v 23.39

V tomto týdnu se už bude konat prezenční biblická hodina pro školní děti (náboženství) – v úterý od 14 hodin. Setkání maminek/rodičů s dětmi (náboženství pro předškoláky) „rozjedeme“ podle domluvy, pravděpodobně příští úterý.

Pod těmito odkazy jsou biblické desetiminutovky pro děti z minulého týdne s povídáním o tom, jak se ze Saula stal Pavel, jak se obrátil, přestal pronásledovat křesťany a stal se apoštolem Pána Ježíše, i za cenu vězení.

video pro menší (předškoláky):

https://youtu.be/CfUkggLUqUI

video pro větší (školou povinné):

https://youtu.be/6KOWSS12qtM

Těšíme se na Vás i na Vaše děti.

Sbírka 23. 5. 2021 a sbírka darů JJ

v 4.14

Dnešní sbírka je celocírkevní, na Diakonii ČCE.

Zde si můžete přečíst dopis Synodní rady: 2021–04-Sbirka-pro-Diakonii-20

Pokud používáte QR kód, pomocí prvního přidáte stovku "do košíčku“, pomocí druhého dvě stovky.

100

200

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 204

zpráva pro příjemce: na Diakonii

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_2021

Do konce května vybíráme příspěvky na tzv. sbírku darů Jeronymovy jednoty, ze které se financuje pomoc sborům, které opravují kostel, sborový dům či faru. Třetina prostředků se rozděluje v rámci seniorátu, dvě třetiny putují na ústředí, které rozděluje prostředky sborům s žádostmi o vyšší podporu. Leták JJ si můžete si jej přečíst zde: leták_JJ2021

V QR kódu je nastaven příspěvek 500 Kč a platba je nastavena na 24.5., aby staršovstvo 29.5. vědělo o tom, kolik prostředků se vybralo a mohlo výsledek event. navýšit.

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 102

zpráva pro příjemce: JJ

Náš sbor získal díky JJ předloni 1 milion Kč a dalších 800.000 Kč jsme si mohli od JJ bezúročně půjčit. Kéž se to projeví na naší štědrosti.

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

16. rozhovor nad Biblí – 20. 5. 2021

22.5.2021 v 13.39

Milí přátelé, biblická hodina tento týden byla naposledy formou rozhovoru nad Biblí (Skutky 2,1–21), který si můžete poslechnout zde:

https://youtu.be/11e_KO-jV2o

Sbírka 16.5. 2021 a sbírka darů JJ

16.5.2021 v 6.24

Dnešní sbírka je na potřeby sboru a na práci v něm. Pokud používáte QR kód, pomocí prvního přidáte stovku "do košíčku“, pomocí druhého dvě stovky.

100

200

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 200

zpráva pro příjemce: sbírka 16.5. 2021

Do konce května vybíráme příspěvky na tzv. sbírku darů Jeronymovy jednoty, ze které se financuje pomoc sborům, které opravují kostel, sborový dům či faru. Třetina prostředků se rozděluje v rámci seniorátu, dvě třetiny putují na ústředí, které rozděluje prostředky sborům s žádostmi o vyšší podporu. Leták JJ si můžete si jej přečíst zde: leták_JJ2021

V QR kódu je nastaven příspěvek 500 Kč a platba je nastavena na 24.5., aby staršovstvo 29.5. vědělo o tom, kolik prostředků se vybralo a mohlo výsledek event. navýšit.

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 102

zpráva pro příjemce: JJ

Náš sbor získal díky JJ předloni 1 milion Kč a dalších 800.000 Kč jsme si mohli od JJ bezúročně půjčit. Kéž se to projeví na naší štědrosti.

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_2021

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

Sbírka 9.5. 2021 a sbírka darů JJ

9.5.2021 v 6.27

Dnešní sbírka je na potřeby sboru a na práci v něm. Pokud používáte QR kód, pomocí prvního přidáte stovku "do košíčku“, pomocí druhého dvě stovky.

100

200

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 200

zpráva pro příjemce: sbírka 9.5. 2021

Do konce května vybíráme příspěvky na tzv. sbírku darů Jeronymovy jednoty, ze které se financuje pomoc sborům, které opravují kostel, sborový dům či faru. Třetina prostředků se rozděluje v rámci seniorátu, dvě třetiny putují na ústředí, které rozděluje prostředky sborům s žádostmi o vyšší podporu. Leták JJ si můžete si jej přečíst zde: leták_JJ2021

V QR kódu je nastaven příspěvek 500 Kč a platba je nastavena na 24.5., aby staršovstvo 29.5. vědělo o tom, kolik prostředků se vybralo a mohlo výsledek event. navýšit.

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 102

zpráva pro příjemce: JJ

Náš sbor získal díky JJ předloni 1 milion Kč a dalších 800.000 Kč jsme si mohli od JJ bezúročně půjčit. Kéž se to projeví na naší štědrosti.

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_2021

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

videa pro děti

v 4.35

Pod těmito odkazy jsou biblické desetiminutovky pro děti s povídáním o apoštolu Petrovi a o tom, jak pokřtil Kornelia a získal nové přátele:

video pro menší:

https://youtu.be/6ji0aAn_8cE

video pro větší:

https://youtu.be/ZVLQI2rGGRY

15. rozhovor nad Biblí – 6. 5. 2021

8.5.2021 v 1.44

Milí přátelé, biblická hodina tento týden byla opět formou rozhovoru nad Biblí (Skutky 10,34–48), který si můžete poslechnout zde:

https://youtu.be/iRk7-UfSW8s

videa pro děti

4.5.2021 v 22.05

Pod těmito odkazy jsou videa pro děti s povídáním o ovečkách a o (P)pastýři:

video pro menší:

https://youtu.be/EAzyHXIW8XE

video pro větší:

https://youtu.be/7Wo_G95c_OQ

Biblická hodina ke čtení

3.5.2021 v 10.05

Zde si můžete přečíst „biblickou hodinu na dálku“ k 5. neděli Velikonoční: BH_na_dálku_1J4_7–21