Archív: Únor 2021

Sbírka 28. 2. 2021 a Postní sbírka Diakonie

28.2.2021 v 6.58

Dnešní sbírka je na sociální účely. Z ní přispívá náš sbor jednou za měsíc na Diakonii ve VM, na zahraniční projekt Diakonie na Ukrajině, dále na evangelické sbory ve východní Evropě a lidem v sociální nouzi v našem okolí. Pokud používáte QR kód, pomocí tohoto „hodíte stovku do košíčku“.

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 202

zpráva pro příjemce: účelová sbírka

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_2021

Můžete se také připojit k postní Během postní sbírce Diakonie – na komunitní školku v Libanonu – především pro děti uprchlíků ze Sýrie. Pomocí tohoto QR kódu pošlete 200 Kč na tuto sbírku.

Platba je nastavena na 2.4., o Velikonocích se sbírka uzavírá. Shromážděné dary po Velikonocích odvedeme Diakonii na postní sbírku.

Nebo převodem: č.ú. 190396260/0300, var. symbol 201, zpráva pro příjemce: postní sbírka.

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

10. rozhovor nad Biblí – 25. 2. 2021

26.2.2021 v 17.35

Milí přátelé, biblická hodina tento týden byla opět formou rozhovoru nad Biblí (Ž 51.), který si můžete poslechnout zde: https://youtu.be/ENtU27aTGY4

Biblická hodina pro děti on-line 23. 2. 2021

25.2.2021 v 9.40

Tentokrát jsme se zamýšleli nad Ježíšovým pokoušením na poušti (Mt 4 a par.). To je těžké téma, tak jsme pro menší děti ani nevyprávěli příběh, ale mluvili jsme jen o dvou situacích, které byly popsány ve slovu k dětem v neděli, a o tom, jak je důležité, abychom nemysleli jen sami na sebe. Ve videu pro větší už je uprostřed našeho rozhovoru i příběh s obrázky.

Video pro menší děti (předškoláky): https://youtu.be/gjiHWYp44Cs

Video pro větší děti (školou povinné): https://youtu.be/Lj2Unx5Yf_g

Postní sbírka Diakonie

21.2.2021 v 13.11

Během postní doby probíhá postní sbírka na komunitní školku v Libanonu – pro děti uprchlíků ze Sýrie. Pomocí tohoto QR kódu pošlete 200 Kč na tuto sbírku. 

Platba je nastavena na 2.4., o Velikonocích se sbírka uzavírá.

Můžete poukázat libovolný obnos na náš sborový účet 190396260/0300. Shromážděné dary po Velikonocích odvedeme Diakonii na postní sbírku.

var. symbol 201

zpráva pro příjemce: postní sbírka

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

Sbírka 21. 2. 2021

v 5.58

Dnešní sbírka je na potřeby našeho sboru a na práci v něm. Pokud používáte QR kód, pomocí tohoto „hodíte stovku do košíčku“.

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 200

zpráva pro příjemce: sbírka 21.2.

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_2021

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

Únorové číslo časopisu

19.2.2021 v 10.06

Zde si můžete přečíst nejnovější číslo našeho sborového časopisu: 222únor2021-web

3. zimní biblická hodina na dálku

v 10.02

Zde si můžete přečíst biblickou hodinu z tohoto týdne: 3. zimní biblická hodina na dálku

Příští týden bude biblická hodina opět jako audionahrávka, odkaz na YouTube najdete zde na webových stránkách.

Kázání z poslední neděle po Zjevení Páně (14.2.)

v 10.00

Zde si můžete přečíst kázání A. Zapletala na text Mk 9,2–10:

Mk9_2–10

Biblická hodina pro děti on-line 16. 2. 2021

18.2.2021 v 9.01

Včera byla popeleční středa, a tak jsme si povídali o příběhu proroka Jonáše. Ve videu pro menší jsme se věnovali jen části toho příběhu (3. kap.) – aby toho nebylo moc, a zaměřili jsme se na to, jak je v životě důležité přát druhým – i lásku a odpuštění.

Video pro menší děti (předškoláky): https://youtu.be/su-lDvMA9nY

Video pro větší děti (školou povinné): https://youtu.be/dCgc35pqPec

Chaverut – měsíc přátelství s Izraelem

14.2.2021 v 10.22

Dnes začíná formou on-line každoroční festival Chaverut – měsíc přátelství s Izraelem. Program je zde: https://www.kzvalmez.cz/…-pratelstvi/

Zahájení festivalu a besedu s Jakubem Szántó můžete dnes od 15.30h sledovat zde:

https://www.youtube.com/watch?…