Archív: Květen 2021

Sbírka 30. 5. 2021 a sbírka darů JJ

30.5.2021 v 6.39

Dnešní sbírka je na sociální účely. Z ní přispívá náš sbor jednou za měsíc na Diakonii ve VM, na zahraniční projekt Diakonie na Ukrajině, dále na evangelické sbory ve východní Evropě a lidem v sociální nouzi v našem okolí. Pokud používáte QR kód, pomocí prvního přidáte stovku "do košíčku“, pomocí druhého dvě stovky.

100

200

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 202

zpráva pro příjemce: účelová sbírka

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_2021

Do konce května vybíráme příspěvky na tzv. sbírku darů Jeronymovy jednoty, ze které se financuje pomoc sborům, které opravují kostel, sborový dům či faru. Třetina prostředků se rozděluje v rámci seniorátu, dvě třetiny putují na ústředí, které rozděluje prostředky sborům s žádostmi o vyšší podporu. Leták JJ si můžete si jej přečíst zde: leták_JJ2021

V QR kódu je nastaven příspěvek 500 Kč a platba je nastavena na 24.5., aby staršovstvo 29.5. vědělo o tom, kolik prostředků se vybralo a mohlo výsledek event. navýšit.

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 102

zpráva pro příjemce: JJ

Náš sbor získal díky JJ předloni 1 milion Kč a dalších 800.000 Kč jsme si mohli od JJ bezúročně půjčit. Kéž se to projeví na naší štědrosti.

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

video pro děti

v 6.34

Zdravíme menší děti (předškoláky) z evangelického sboru ve Valašském Meziříčí i hosty. V tomto videu si vyprávíme o tom, jak se Ježíš setkal s Nikodémem a povídal si s ním o Duchu svatém: Zdravíme menší děti (předškoláky) z evangelického sboru ve Valašském Meziříčí i hosty. V tomto videu si vyprávíme o tom, jak se Ježíš setkal s Nikodémem a povídal si s ním o Duchu svatém.

https://youtu.be/F4ywSNd5lAI

Video pro větší děti jsme nepřipravovali, protože už jsme měli s nimi v tomto týdnu prezenční setkání.

Noc kostelů na Velké Lhotě

23.5.2021 v 23.47

Přijměte srdečné pozvání ze sboru na Velké Lhotě na jejich letošní Noc kostelů:

V našem kostele se letos Noc kostelů z organizačně-pandemických důvodů nekoná. Přijeďte se podívat na Lhotu a/nebo využijte nabídky bohatého programu v meziříčském katolickém kostele: https://nockostelu.cz/kostel/609/ nebo https://nockostelu.cz/kostel/1262/

Sborový večer a biblická hodina

v 23.45

Vzhledem k tomu, že se otevřela možnost pro jiná setkání, než bohoslužby, můžeme se těšit tento týden na sborový večer v pondělí od 18h i na biblickou hodinu ve čtvrtek od 18h.

V pondělí bude naším hostem br. Mikuláš Vymětal, farář ČCE pro menšiny, a bude s námi hovořit o muslimské komunitě a o své práci a dialogu s muslimy v ČR. Tento sborový večer navazuje na dvě besedy s br.f. M. Vymětalem – o romské menšině a o práci a setkávání s LGBT komunitou.

Biblickou hodinu ve čtvrtek od 18h povede br. vikář Aleš Zapletal.

biblické hodiny pro děti (náboženství) / videa pro děti

v 23.39

V tomto týdnu se už bude konat prezenční biblická hodina pro školní děti (náboženství) – v úterý od 14 hodin. Setkání maminek/rodičů s dětmi (náboženství pro předškoláky) „rozjedeme“ podle domluvy, pravděpodobně příští úterý.

Pod těmito odkazy jsou biblické desetiminutovky pro děti z minulého týdne s povídáním o tom, jak se ze Saula stal Pavel, jak se obrátil, přestal pronásledovat křesťany a stal se apoštolem Pána Ježíše, i za cenu vězení.

video pro menší (předškoláky):

https://youtu.be/CfUkggLUqUI

video pro větší (školou povinné):

https://youtu.be/6KOWSS12qtM

Těšíme se na Vás i na Vaše děti.

Sbírka 23. 5. 2021 a sbírka darů JJ

v 4.14

Dnešní sbírka je celocírkevní, na Diakonii ČCE.

Zde si můžete přečíst dopis Synodní rady: 2021–04-Sbirka-pro-Diakonii-20

Pokud používáte QR kód, pomocí prvního přidáte stovku "do košíčku“, pomocí druhého dvě stovky.

100

200

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 204

zpráva pro příjemce: na Diakonii

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_2021

Do konce května vybíráme příspěvky na tzv. sbírku darů Jeronymovy jednoty, ze které se financuje pomoc sborům, které opravují kostel, sborový dům či faru. Třetina prostředků se rozděluje v rámci seniorátu, dvě třetiny putují na ústředí, které rozděluje prostředky sborům s žádostmi o vyšší podporu. Leták JJ si můžete si jej přečíst zde: leták_JJ2021

V QR kódu je nastaven příspěvek 500 Kč a platba je nastavena na 24.5., aby staršovstvo 29.5. vědělo o tom, kolik prostředků se vybralo a mohlo výsledek event. navýšit.

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 102

zpráva pro příjemce: JJ

Náš sbor získal díky JJ předloni 1 milion Kč a dalších 800.000 Kč jsme si mohli od JJ bezúročně půjčit. Kéž se to projeví na naší štědrosti.

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

16. rozhovor nad Biblí – 20. 5. 2021

22.5.2021 v 13.39

Milí přátelé, biblická hodina tento týden byla naposledy formou rozhovoru nad Biblí (Skutky 2,1–21), který si můžete poslechnout zde:

https://youtu.be/11e_KO-jV2o

Sbírka 16.5. 2021 a sbírka darů JJ

16.5.2021 v 6.24

Dnešní sbírka je na potřeby sboru a na práci v něm. Pokud používáte QR kód, pomocí prvního přidáte stovku "do košíčku“, pomocí druhého dvě stovky.

100

200

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 200

zpráva pro příjemce: sbírka 16.5. 2021

Do konce května vybíráme příspěvky na tzv. sbírku darů Jeronymovy jednoty, ze které se financuje pomoc sborům, které opravují kostel, sborový dům či faru. Třetina prostředků se rozděluje v rámci seniorátu, dvě třetiny putují na ústředí, které rozděluje prostředky sborům s žádostmi o vyšší podporu. Leták JJ si můžete si jej přečíst zde: leták_JJ2021

V QR kódu je nastaven příspěvek 500 Kč a platba je nastavena na 24.5., aby staršovstvo 29.5. vědělo o tom, kolik prostředků se vybralo a mohlo výsledek event. navýšit.

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 102

zpráva pro příjemce: JJ

Náš sbor získal díky JJ předloni 1 milion Kč a dalších 800.000 Kč jsme si mohli od JJ bezúročně půjčit. Kéž se to projeví na naší štědrosti.

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_2021

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

Sbírka 9.5. 2021 a sbírka darů JJ

9.5.2021 v 6.27

Dnešní sbírka je na potřeby sboru a na práci v něm. Pokud používáte QR kód, pomocí prvního přidáte stovku "do košíčku“, pomocí druhého dvě stovky.

100

200

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 200

zpráva pro příjemce: sbírka 9.5. 2021

Do konce května vybíráme příspěvky na tzv. sbírku darů Jeronymovy jednoty, ze které se financuje pomoc sborům, které opravují kostel, sborový dům či faru. Třetina prostředků se rozděluje v rámci seniorátu, dvě třetiny putují na ústředí, které rozděluje prostředky sborům s žádostmi o vyšší podporu. Leták JJ si můžete si jej přečíst zde: leták_JJ2021

V QR kódu je nastaven příspěvek 500 Kč a platba je nastavena na 24.5., aby staršovstvo 29.5. vědělo o tom, kolik prostředků se vybralo a mohlo výsledek event. navýšit.

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 102

zpráva pro příjemce: JJ

Náš sbor získal díky JJ předloni 1 milion Kč a dalších 800.000 Kč jsme si mohli od JJ bezúročně půjčit. Kéž se to projeví na naší štědrosti.

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_2021

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

videa pro děti

v 4.35

Pod těmito odkazy jsou biblické desetiminutovky pro děti s povídáním o apoštolu Petrovi a o tom, jak pokřtil Kornelia a získal nové přátele:

video pro menší:

https://youtu.be/6ji0aAn_8cE

video pro větší:

https://youtu.be/ZVLQI2rGGRY