O čem jedná naše staršovstvo – říjen 2011

 • Bratr farář poděkoval za účast na dvou brigádách na stavbě a informoval o pohovoru ohledně křtu Krištofa, dítěte Miriam Kejzlarové a Tomáše Řezníčka.
 • Staršovstvo poděkovalo bratru faráři za sborový večer o Antonínu Dvořákovi.
 • Pochodu „Benešky“ v sobotu 24.9. se zúčastnili dva členové našeho sboru.
 • V neděli 25.9.2011 proběhla instalace bratra faráře Josefa Hurty ve Stříteži.
 • Hospodářské záležitosti:
-  Byla zahájena stavba přístřešku, je hotova dřevěná konstrukce. Stavební povolení bude během měsíce října, je problém s vyjádřením požárních specialistů.
 • Skutečný rozpočet ve výši 680tis. Kč se péčí bratra Zajíčka podařilo snížit na částku 310tis. Kč. Staršovstvo bratru Zajíčkovi velmi děkuje.
 • Brigáda v některou sobotu v říjnu bude upřesněna dle potřeby.
 • Do jara bude připraven návrh přístřešku nad dveře do dvora, které bude třeba příští rok vyměnit.
 • Koncert Spirituál kvintetu pro hospic se uskuteční v neděli 20.11 2011 v našem kostele. Hodina bude upřesněna, služba – bratr Koláček.
 • Setkání učitelů nedělních škol se uskuteční v pátek 21.10.2011 na faře.
 • Staršovstvo zvolilo na období 2011 – 2015 tyto členy konventu: Daniel Heller (virilní člen), Daniel Košťál, Věra Tyralíková, Tomáš Jelínek. Náhradníci: Pavel Trusina, Milena Hrtusová, Pavla Taurková. Konvent se uskuteční v sobotu 12.11.2011 na Vsetíně.
 • Staršovstvo pověřuje br. Hellera, aby v součinnosti se správní radou Diakonie ČCE – střediska ve VM upravil smlouvu o spolupráci o spolupráci střediska s naším sborem a připravil ji k podpisu – musí být vypuštěn odstavec o používání prostor střediska Diakonie ze strany sboru.
 • Sestra Janírková zaslala finanční informace:
 • stav k 25. 9. 2011:    – pokladna: 32 836,– Kč
 • běžný účet: 69 121,– Kč
 • saláry hotově: 31 028,– Kč
 • saláry bankou: 4 585,– Kč
 • sbírky celkem 7 819,– Kč, z toho účelová 1 580,– a křesťanská služba 3 137,– Kč

Ze zápisu Tomáše Jelínka

 

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.