23. října – neděle díkčinění

Sborové odpoledne bylo na téma společných zážitků během léta. Jako první vyprávěl a promítal obrázky Broňa Trčka o sborovém zájezdě do Ostravy. Míša Valčíková představovala tábor malých dětí na Nivce. Velký tábor uváděl Pavel Jelínek. Tomáš Bartoň promítal fotky z puťáku mládeže a Marta Jelínková povídala o sjezdu mládeže.

Bratr Daniel Popelář promítal obrázky ze zájezdu do chorvatského Bjeliševace. O tomto zájezdu jsme v časopise nereferovali, tak nám jej manželé Polelářovi připravili i v písemné formě:

Ke vzpomínkám na letošní léto je možné přiřadit i zájezd do jednoho zahraničního sboru v severovýchodním Chorvatsku. Ve dnech 18.-21.9. se malá skupinka z našeho sboru připojila k zájezdu Velké Lhoty do Bjeliševace, vesnice, kterou založili čeští osadníci kolem roku 1880. Vlna vystěhovalectví zasáhla tehdy i Valašsko, a tak se stalo, že valašští evangelíci zde mají  své blízké i vzdálenější příbuzné s českými jmény, kteří si zachovali svůj jazyk i víru.

Od roku 2003 zde mají svůj kostel (postavený s finanční podporou ČCE), ve kterém konají každou neděli bohoslužby v českém jazyce, a jednou měsíčně sem dojíždí chorvatský farář. Tento sbor je totiž začleněn do Chorvatské reformované církve. Proto nedělní bohoslužby 20.9.2011 s li­turgií v chorvatštině, českým kázáním faráře Jana Krupy a písněmi pěveckého kroužku z Velké Lhoty, byly pro všechny slavnostní a radostné.

Naši přátelé nás přijali a ubytovali ve svých rodinách velmi přátelsky a mile a během našeho pobytu pro nás připravili mnoho zajímavých výletů a společných chvil. V sobotu se konal celodenní výlet  do přírodní rezervace v národním parku Papuk, večer pak setkání v tamním kulturním domě s bohatým pohoštěním a vystoupením pěveckého krajanského souboru. S obdivem jsme naslouchali spoustě českých písniček, které jsme si rádi připomněli. V neděli odpoledne jsme navštívili moderní soukromý mlýn (rodiště sestry farářové Fojtů) a 20 km vzdálené župní město Požega, kde bydlí sestra Pagáčová, kurátorka sboru.

V pondělí ráno jsme se rozloučili a vydali na 700 km dalekou cestu k domovu. Opět jsme projížděli Budapeští. Při cestě tam jen okrajem s návštěvou velkolepého mořského akvária, ale při zpáteční cestě jsme zde pobyli celé odpoledne. Viděli jsme mnoho pamětihodností a historických budov i široký Dunaj s nevídanými mosty.  Domů jsme se vrátili pozdě v noci sice unavení, ale plni dojmů a vděčnosti za tento obohacující zájezd.      manželé Popelářovi

Sborové odpoledne bylo pěkné, sál byl plný lidí všech věkových kategorií. Menší děti přišly vždy na promítání akcí, kterých se také účastnily, jinak mizely ve vedlejším dětském koutku. Děkujeme všem, kteří si program s promítáním připravili.

Anna Jelínková

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.