O čem jedná naše staršovstvo – listopad 2011

 • Reminiscence
 • Bratr farář poděkoval za účast na brigádách na stavbě a informoval o svatbách, které proběhly v uplynulém měsíci.
 • Byl schválen návrh, aby byly společné bohoslužby s CČSH – termín domluví br. Heller.
 • Na sborovém dni byl poprvé využit nový dataprojektor a plátno, které sbor spolu s notebookem získal z příspěvku nadace „Děti-kultura-sport“.
 • Bratr kurátor Košťál informoval o presbyterní konferenci v Jablůnce – o Wicliffově misii (www.wycliffe.cz).
 • Sborový den se v listopadu nekoná (27.11. se koná Vánoční párty pro děti, zároveň koncert ZUŠ v Pržně, 20.11. koncert pro Hospic).
 • Hospodářské záležitosti:
-  pokračuje stavba přístřešku, je třeba vyřešit kanalizaci, a to i kostela. Bratr Zajíček informuje o stavu věcí. Bratr Hromádka rovněž informoval a připravil písemnou zprávu o současném stavu kanalizace. Staršovstvo br. Zajíčkovi i bratru Hromádkovi děkuje.
 • Staršovstvo souhlasí, aby byl vypracován projekt kanalizace ing. Hradilem.
 • Brigáda bude v sobotu 5.11. v 8.00 hod. a v některou další sobotu v listopadu – bude upřesněna dle potřeby.
 • Koncert Spirituál kvintetu pro hospic se uskuteční v neděli 20.11 2011 v našem kostele v 17.00 hod. Služba – bratr Koláček.
 • Sbírka na NŠ s účelem pro vánoční trh se uskuteční v neděli 13. listopadu.
 • Adventní koncert ZUŠ pro Diakonii zazní v našem kostele 11.12. v 16.00 h.
 • Vánoční hra se uskuteční v našem kostele v neděli 18.12. v 16.00 hod. Bratr Heller požádá sestru J. Hurtíkovou o upečení perníčků.
 • Konvent VMS bude v sobotu 12.11. 2011 na Vsetíně. Na konventu bude představena nová ředitelka Diakonie – střediska ve VM paní Zdislava Odstrčilová.
 • Sestra Janírková zaslala finanční informace:
 • stav k 30. 10. 2011: pokladna: 132 279,– Kč, běžný účet: 79 407,– Kč
 • saláry hotově: 35 100,– Kč
 • saláry bankou: 77 585,– Kč
 • sbírky celkem 9 348,– Kč, z toho sbírka na sociální účely 1 978,– Kč, celocírkevní sbírky: na Fond pro sociální a charitativní pomoc 2 574,– Kč a na Jubilejní toleranční dar 2 020,– Kč.
 • Sbor obdržel bezúročnou půjčku ve výši 200 000,– Kč na stavbu přístřešku od člena sboru se splatností do 31.1.2012. Do té doby by měl sbor obdržet půjčku od Jeronýmovy jednoty ve výši minimálně 100 000,– Kč (přislíbeno).

Ze zápisu Tomáše Jelínka

 

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.