O čem jedná naše staršovstvo – prosinec 2011

 • Reminiscence – Bratr farář poděkoval všem brigádníkům. Dále informoval o zasedání konventu a o projednaných návrzích. Dále poděkoval Karlu Koláčkovi za náročnou službu během benefičního koncertu skupiny Spirituál Kvintet. Ohlasy na Den otevřených dveří Domu sociálních služeb byly kladné. Vánoční party se vydařila, zúčastnilo se 13 dětí.
 • Hospodářské záležitosti:
Bratr Zajíček informoval o postupu stavebních prací: Kanalizace z nové stavby je hotova a zaústěna. Prasklý svod na rohu kostela je rovněž vyřešen. Do konce roku bude v případě příznivého počasí ještě položena dlažba.
 • V pondělí 19. prosince v 18.00 bude v našem kostele koncert skupiny „Gympleři“. Služba – bratr Koláček.
 • Bratr farář Píštěk z Pržna požádal o zapůjčení kostela na konání svatby dne 28. ledna. Staršovstvo souhlasí. Podrobnosti vyřešíme na příští poradě.
 • Bratr farář Heller projedná se zástupci ostatních církví termíny lednových ekumenických bohoslužeb.
 • Sestra Janírková zaslala finanční informace:
 • stav k 27. 11. 2011:  – pokladna: 153 200,– Kč
 • běžný účet: 27 090,– Kč
 • saláry hotově: 20 020,– Kč
 • saláry bankou: 2 585,– Kč
 • sbírky celkem 8 281,– Kč, z toho účelová 1 391,– Kč a na nedělní školu 2 040,– Kč.
 • Staršovstvo rozhodlo nabídnout za rok 2011 bratru faráři Petru Brodskému částku 1 500,– Kč na cestovné pro návštěvu sborů ve východní Evropě.
Ze zápisu Pavla Trusiny

 

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.