Den Diakonie 22.4.

Během dopoledních bohoslužeb při Dnu Diakonie byla pověřena pro službu v Diakonii nová ředitelka Diakonie – domácí péče Mgr. Zdislava Odstrčilová.

Odpoledne se konala diskuse na téma: Slučování středisek Diakonie ve Valašském Meziříčí. Jednalo se o panelovou diskusi. V panelu seděli ředitelé stávajících středisek – Mgr. Zdislava Odstrčilová a Ing. Miloslav Běťák a za dozorčí radu Diakonie ČCE její místopředseda farář Vladimír Kopecký.

Na úvod jsme byli seznámeni s dopisem správní rady Diakonie. Podle jejího rozhodnutí by ke sloučení mělo dojít k 1. lednu 2014. Základní, prvotní dokument ke slučování má být předložen do září 2012 na ústředí Diakonie. Tento dokument by měl obsahovat jednotlivé právní kroky slučování. Jedná se o IČO, nový název, jednání s ministerstvem ohledně dotací na domácí péči, ale složitější bude jednání s pojišťovnami, které vyhlašují nová výběrová řízení… Vznikne tak nová organizace. Spojením středisek dojde k naplnění prvotní myšlenky vytvořit středisko komplexní péče. Proč se vlastně středisko rozdělilo? Jednalo se o velikou zátěž pro středisko – rozvíjet domácí péči a k tomu příprava na velikou stavbu, která přinášela stále další a další komplikace.

Obě střediska fungují a rozšiřují svoji činnost. Některé jejich činnosti již nejsou ani domácí ani hospicová péče. Diakonie se přestěhovala do nově zrekonstruované budovy bývalé LDN vedle hospice. Nyní se tato budova nazývá Dům sociálních služeb. Horní dvě patra obhospodařuje středisko hospic, ale ne pro hospicová lůžka, ale lůžka sociálně zdravotní či odlehčovací a lůžka pro ležící imobilní pacienty. Stále ještě není zajištěna péče o dementní mobilní klienty. V přízemí budovy je Domácí péče. Mají zde zázemí terénní pracovníci a sídlí zde denní stacionář.

Domácí péče a Hospic Citadela tak jsou v jednom areálu a ředitelé již spolupracují. Chtějí zajistit společný stravovací systém, spolupracovat v autodopravě a sjednotit ekonomické služby. Účetnictví mají samostatné, ale ve stejném účetním programu. Zdislava Odstrčilová má se slučováním své zkušenosti z místní Charity, odkud k nám přišla. Charita Valašské Meziříčí se slučovala s Rožnovem a Valašskou Bystřicí. Sloučení by mělo usnadnit řízení a zlevnit provoz. Čím větší středisko, tím lépe snáší různé ekonomické výkyvy. V Diakonii došlo již ke slučování středisek v západních Čechách.

Největší problém v těchto situacích je v lidech. Jedná se o změnu systému, změnu myšlení, vstupuje veliká nejistota a s ní i emoce. To si musíme uvědomit všichni, v první řadě zaměstnanci, ale i my ve sboru, ve městě. V sobotu před tímto setkáním proběhlo referendum o odtržení Poličné a Krhové. Tyto obce se oddělují od Valašského Meziříčí. V Praze se sešla ve stejný den velká protivládní demonstrace. Obě tyto akce jsou reakcí na nynější dobu, kdy stát musí nutně snižovat své dluhy. V celé společnosti dochází ke změnám v hospodaření a organizaci. Jak je vidět z akcí včerejšího dne, jsme zvyklí na tyto situace reagovat s emocemi, destruktivně a bez řešení. Podaří se nám sloučení středisek zvládnout elegantněji?

Mluvilo se i o tom, že Diakonie nenahradí křesťanskou službu, to je stále místo pro nás křesťany.

Děkujeme všem za klidnou a konstruktivní diskusi.

 

Anna Jelínková

 

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.