Zpráva o činnosti nedělní školy za rok 2011

V loňském roce se nedělní škola konala pravidelně současně s nedělními bohoslužbami – s výjimkou letních prázdnin. Od září, jednou za dva měsíce, jsou pořádány bohoslužby pro děti.

V nedělní škole jsou děti rozděleny podle věku do dvou skupin. Skupinu mladších tvoří předškolní děti a prvňáci. Druhá skupina je tvořena dětmi od druhé do šesté třídy. Účast je během roku nepravidelná. Průměrně se schází 5 až 10 dětí. V případě malé účasti dochází ke spojení skupin.

Od září jsou probírány biblické příběhy Nového zákona podle katechetické přílohy Pozvání na cestu. K práci s dětmi využívají učitelé materiálů, jako jsou pracovní listy, domalovánky či cokoli, co se dá využít ke ztvárnění daného příběhu.

Do Vánoc měly děti možnost sbírat perly, za které si mohly koupit dárek pro sebe i své blízké. Také se podílely na přípravě vánoční hry s názvem SÍŤ, kterou napsala paní Zemková. Hra byla uvedena třetí adventní neděli poprvé v odpoledních hodinách.

V průběhu roku se děti mohly zúčastnit několika párty s manžely Čermákovými z Dětské misie.

Nyní se na výuce nedělek střídá 5 sester a 3 bratři. Pravidelně se scházíme s bratrem farářem ke společným úvahám nad probíraným textem a organizačním věcem týkajících se nedělní školy. Na závěr chci poděkovat všem učitelům za jejich práci, trpělivost a ochotu.

 

Danka Jelínková

 

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.