Zpráva o činnosti mládeže za rok 2011

Mládež se v roce 2011 scházela v pátek v 18:00 hodin na faře v průměrném počtu 7,2 účastníků. Převážnou část roku jsme se zamýšleli nad knihou Skutků, po dočtení této knihy jsme si připravovali program na libovolné biblické téma.

Po biblickém programu zpravidla následuje druhý program, kterým je nějaká hra či jiná zábava. Přibližně jednou za tři měsíce se koná tzv. Valašská mládež, při které se scházíme s mládežníky z Růžďky, z Velké Lhoty, ze Stříteže, z Rožnova a ze Vsetína.

V roce 2011 se někteří z nás zúčastnili těchto akcí: seniorátní dny mládeže v dubnu na Velké Lhotě a na konci listopadu v Liptále, v květnu se konal seniorátní výlet na Buchlov a v srpnu puťák v Chřibech. Na konci září jsme se mohli setkat s mládežníky z celé republiky na celocírkevním Sjezdu (nejen) evangelické mládeže v Jihlavě.

Mládež se také věnuje dětem ve sboru – někteří z nás učí v nedělních školách, podílí se na přípravě táborů a víkendovek a nacvičují s dětmi Vánoční hru. Jednou měsíčně mládež zajišťuje hudební doprovod bohoslužeb v podání houslí, fléten a varhan.

 

Eva Jelínková

 

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.