O čem jedná naše staršovstvo

V neděli 11. prosince 2005 v 16:00 bude adventní koncert žáků místní základní umělecké školy v našem kostele.Bratr Hromádka podal podrobnou zprávu o inventarizaci sborového majetku, která byla dokončena k 28. listopadu 2005. Sumární inventarizace sborového majetku k 28. listopadu 2005 je ve výši 16 552 025,– Kč.

Bratr Popelář – podal finanční informace: stav k 1. 11. 2005:
  • 64 123,– Kč: běžný účet
  • 17 425,– Kč: pokladna
  • saláry a dary v listopadu 2005: 17 800,– Kč
  • sbírky v listopadu:
  • na JTD 2 395,– Kč
  • na postižené zemětřesením v Pákistánu: 5 095,– Kč
  • účelová sbírka: 1 200,– Kč
  • sbírka pro vlastní sbor – 1 130,– Kč.
Staršovstvo rozhodlo, že účelovou sbírku v prosinci vykonáme při bohoslužbách 26. prosince.

Sbor obdržel dopis od partnerských sborů Protestantské církve z holandského Mijdrechtu, v němž oznámili své rozhodnutí ukončit organizované návštěvy v našem sboru a ponechat další kontakty na bázi kontaktů soukromých. Staršovstvo rozhodlo vzít tento dopis na vědomí a zveřejnit ho ve sborovém časopise.

Bratr kurátor Košťál předložil staršovstvu návrh smlouvy se sborovou uklízečkou. Staršovstvo návrh smlouvy schválilo.

dle zápisu Pavla Trusiny

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.