Seniorátní setkání učitelů nedělních škol

V sobotu 15.3. proběhlo v našem sboru seniorátní setkání učitelů nedělních škol. Hlavní přednášku tohoto dne měla Mgr. Janina Zemanová, psycholožka, působící v Unii Kompas.


Unie Kompas organizuje nízkoprahové kluby ve Zlíně. Tyto kluby mají odstranit co nejvíce překážek. Jsou to kluby pro matky s dětmi, pro staré lidi, pro děti z ohroženého prostředí (drogy, týrání, děti, které nezapadnou do kolektivu). Unie spolupracuje s odborem péče o dítě, všechny činnosti jsou zde nezávazné a bezplatné. Jednotlivé dílny jsou různě zaměřené – výtvarná na malování, keramiku, hudební na tance, bicí a jsou tu i dílny sportovní. Ve Zlíně má tato Unie tři zařízení. První je do dvanácti let, druhé od třinácti let, které je zaměřeno spíše na povídání s dětmi a řešení vztahů. Třetí zařízení je v Otrokovicích na sídlišti. Služby jsou anonymní – děti mohou říci třeba jen přezdívku. V klubech se dohlíží na šikanu, je zde zákaz alkoholu a kouření. Organizují se zde preventivní přednášky pro děti o drogách, alkoholu, partnerských vztazích apod. Organizace patří pod Diakonii Bratrské Jednoty Baptistů. Většina lidí, co tu pracuje, jsou věřící. Tato unie funguje již desátý rok.

Pořádáme také přednáškovou činnost na školách a tzv. „streetwork“. To jsou pracovníci v terénu, kteří nabízejí poradenství. Tyto pracovníky podporuje město.

Já zde pracuji druhým rokem a věnuji se převážně hyperaktivním dětem. Je to práce náročná, nejsou vidět hned výsledky. Pracuji formou skupin – jedenkrát týdně se děti scházejí a provádíme s nimi aktivity na různá témata. Snažíme se zvládat agresivitu. Pracujeme formou her, malováním, děti vyrábějí koláže. Pravidelným chozením se učí řádu. Nejsou tu žádné soutěže, spíše týmová práce, kde musejí děti vzájemně spolupracovat. Pořádáme i tábor pro tyto děti. Zde musí mít každé dítě svého vedoucího. Pomáhají vyškolení dobrovolníci.

Hyperaktivita je diagnostikována různě, je to lehká mozková dysfunkce, deficit pozornosti, hyperkinetický syndrom. Základním problémem je porucha v oblasti udržení pozornosti. Tyto děti jsou impulzivní a ve škole mají problém nejen s učením, ale i s navazováním kontaktů s ostatními. Nejdříve baví své okolí, po určité době jejich chování okolní děti spíše dráždí, ruší, v další fázi mohou být ostatními dětmi ve třídě provokováni, což může přejít až na šikanu. Na tyto problematické děti se snadno všechno svede. Velice náročná je tato situace i pro rodiče, prožívají s dětmi samý neúspěch, i když doma je dítě celkem klidné. Velkou pomocí je pro rodiče diagnostikování problému dítěte.

Jaká je náprava? Důležitá je úprava prostředí – minimum rušivých elementů. Dobrý je také seznam úkolů, které má dítě plnit a následně odezva, hodnocení, jak se podařilo tyto úkoly splnit. Děti většinou potřebují také tělesný kontakt, někdo blízký je poblíž. Dítě i celá jeho rodina prochází psychoterapií, odpočinek pro unavenou rodinu může být i docházka dětí do našeho klubu. Nakonec je léčba i farmaceutická, tedy léky. Nejedná se o léky tlumivé, ale léky, které povzbuzují soustředěnost a stimulaci. Více se o této organizaci můžete dozvědět na www.unko.cz.

Anna Jelínková

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.