Konference „Otcovo srdce“

Milí přátelé,

chtěl bych Vás pozvat na konferenci „Otcovo srdce“, která proběhne ve dnech 7.-10.11. v našem městě. Jedná se o ekumenický projekt, do kterého se zapojují všechny církve v našem městě. Hlavním řečníkem bude Paľo Strežo, vedoucí Společenství Novej Evanjelizácie v Dolním Kubíně. Můžete se podívat na videa s jeho přednáškami na youtube, stačí zadat do vyhledávače jeho jméno. Mě zvláště zaujal příběh, který převyprávěl ve videu s názvem „Vandalizmus ako dôsledok zločinov na Židoch“.

Na plakátu je podtitulek: „Odpustit a vstoupit do svobody, stát se synem a dcerou. Najít domov otcově lásce." Jistě tušíte, že za tím bude zvěst asi nevyčerpatelného podobenství o marnotratném synu či milosrdném otci. Paľo Strežo mluví o tom, že se často vnímáme spíše jako sirotci než jako Boží děti, že potřebujeme uzdravit svá (různá) zranění a vnímat projevy či zjevení Otcovy lásky.

Konference už proběhla v několika městech. Někde vyvstala potřeba pojednat konkrétní téma – v Liberci (původně německé město) se věnovali smíření s Němci, v Kroměříži smíření s komunistickou minulostí, jinde smíření mezi katolíky a protestanty, jinde zase vztahům mezi muži a ženami. (Jistě není náhodou, že polsky se smíření řekne „pojednanie“.)

Na konferenci je třeba se přihlásit. (Je možné si připlatit také za stravu v hotelu Apollo.) Více vč. programu se dozvíte zde:

http://otcovosrdce.cz/…stopad-2019/

Program bude probíhat v kině. Začne ve čtvrtek večer, na který je pozvaná širší veřejnost (ti, kteří se nepřihlásili) a kde je vstup zdarma. Třeba Vás to zaujme a budete chtít se účastnit dalšího programu.

Myslím si, že konference bude přínosem pro naše město, především v oblastí smíření a porozumění. Chtěl bych se jí podle možností zúčastnit. Program bude doprovázet slovenská kapela Timothy (ve čtvrtek večer) a také skupina lidí, kteří se budou za naše město vytrvale modlit. K dispozici bude prostor pro osobní modlitbu a také důvěryhodní lidé, kteří budou ochotni naslouchat těm, kdo se budou chtít svěřit. V neděli budou bohoslužby v kině, rozhodli jsme se je prožít společně – katolíci i protestanté, a prožít je včetně bolesti z toho, že nemůžeme společně slavit večeři Páně; tato bolest se může stát katalyzátorem touhy po jednotě (zní to divně, ale mám osobní zkušenost, že to má smysl zažít). Bohoslužby v našem kostele se rušit nebudou. Na staršovstvu převládl názor, že důležitější, než netříštit síly, je to, aby měl každý možnost volby.

Hledají se dobrovolníci, kteří by mohli pomoci s dětmi, s občerstvením, nebo ti, kdo by byli ochotni se zapojit do modlitební služby, i muzikanti, kteří by se improvizovaně zapojili do služby chval. Dobrovolníci si hradí výdaje za stravu, ale neplatí konferenční poplatek. Prosím, hlaste se u mne.

Tuším, že to leckomu zní podivně, já jsem také nikdy neholdoval velkým setkáním ani jsem si nemyslel, že musí přijít něco extra, aby si člověk mohl uvědomit, co je v životě víry podstatné. Ale mám za to, že tuto konferenci můžeme vzít jako nabídnutou pomoc či podanou ruku a očekávat, co nám Bůh chce říct třeba právě i při této příležitosti. Br. Radek Palacký z Církve bratrské, který konferenci spolu se svou manželkou Janou organizuje, bude kázat na ekumenickém večeru chval v úterý 8.10. v 19 hodin, kam Vás také srdečně zvu.

Daniel Heller

Komentáře jsou zavřeny.