Ohlášky z neděle 10.11. 2019

Protože se někteří členové sboru účastnili protestantsko-ekumenické bohoslužby v rámci konference „Otcovo srdce“ v kině, uveřejňujeme zde ohlášky, na které už nebyl čas: 191110

Součástí ohlášek je také dopis Synodní rady ke sbírce na tzv. „Jubilejní toleranční dar“: https://www.ustredicce.cz/…JTD-2019.pdf

Komentáře jsou zavřeny.