3. biblická hodina na dálku

Milí přátelé, sestry a bratři, před námi je Květná neděle a pašijový týden („velikonoční týden“ je něco jiného, ten následuje po neděli vzkříšení). V dnešní „biblická hodině na dálku“ bych chtěl představit texty, které se o Květné neděli čtou. Květná neděle tradičně dva póly (nebo dvě strany jedné mince). Je to „liturgie palem“ a „liturgie utrpení“. První připomíná Ježíšův vjezd do Jeruzaléma – jakoby slavnostní, i když ve skutečnosti šlo o malé divadlo, událost pro blíže neurčenou skupinu lidí – byl to sice mohutný dav, ale nebylo to žádné oficiální přijetí v Jeruzalémě. Ježíš už věděl, že jako Krále a Spasitele jen vědomě přijímá jen malá skupina lidí. Pro prvotní církev byl tento oddíl velmi významný, četla jej během církevního roku dvakrát – na první neděli adventní a na Květnou neděli. Kdo máte přístup k internetu a tím i do archivu Českého rozhlasu, doporučuju Vám poslechnout si výklad tohoto oddílu od přední české bilistky Mirei Ryškové (https://www.rozhlas.cz/…lema--488640) nebo od Jána Šipky, faráře Evangelické církve augsburského vyznání v Plzni (sbor vzniklý z misie amerických luteránů, https://www.rozhlas.cz/…ema--1142596). K tomuto čtení z evangelia se zpívá známý Žalm 118, především kvůli těmto veršům: Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu. Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví. Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, k rohům oltáře se ubírejte. (vv. 19–20.26–27) Tento žalm se zpíval na různé poutní svátky, kdy lidé putovali do Jeruzalémského chrámu, i na (židovské) Velikonoce (svátek vyvedení z Egypta).

čtěte dále: Biblická hodina na dálku 2.4.

Komentáře jsou zavřeny.