Nové pokyny Synodní rady ČCE k mimořádné situaci

Synodní rada nám zaslala nové pokyny k mimořádné situaci – ve věci obnovení veřejných bohoslužeb. Podle informací, které zazněly na tiskové konferenci po jednání vlády 17. dubna 2020, nedojde-li k zásadnímu zvratu v počtu nakažených nemocí COVID-19, bude možné od pondělí 27. dubna konat veřejné bohoslužby s účastí do 15 osob, od pondělí 11. května s účastí do 30 osob, od pondělí 25. května s účastí do 50 osob a od pondělí 8. června 2020 bez omezení. Staršovstvo, které bude mít dálkovou poradu příští týden, rozhodne, kdy a příp. s jakými opatřeními se bohoslužby v našem sboru začnou konat veřejně. Synodní rada „má za to, že katechetická a jiná shromáždění, v to počítaje biblické hodiny, setkání konfirmandů, mládeže, střední generace nebo seniorů“, lze zatím „konat pouze na dálku“. Více je zde: Pokyny_SR_k_mi­moradne_situa­ci21-04–2020

Dnes přišel ještě tento e-mail:

  Vážené sestry, vážení bratři,

reagujeme na nejnovější události a sdělujeme Vám, že ve srovnání s dopisem, který Vám zaslala synodní rada v úterý 21. dubna 2020, dochází k jediné změně: bohoslužby s účastí do 15 osob se mohou konat již od dnešního dne, tj. 24. dubna 2020. K žádným dalším změnám nedošlo; harmonogram uvolňování opatření, který včera prezentovala vláda, s bohoslužbami nepočítá. Snažíme se zjistit více. Zatím však, prosíme, vycházejte z původního harmonogramu.

Další důležitou informací je, že jsme na internetových stránkách www.ustredicce.cz zřídili samostatnou „dlaždici“, kde najdete aktuálně platná opatření. Prosíme, sledujte je. Děkujeme za spolupráci.

S bratrským pozdravem

Jaromír Plíšek, vedoucí tajemník

Komentáře jsou zavřeny.