6. biblická hodina na dálku

Milí přátelé, sestry a bratři, před námi je 3. neděle velikonoční. Na tuto neděli nám ekumenický lekcionář předkládá tyto oddíly: Sk 2,42–47, 1 Pt 2, 19–25 a J 10, 1–10. Čtení z 1Pt a z evangelia spojuje téma Hospodina, resp. jeho Syna Ježíše jako Pastýře, proto jsou čtení doplněna Žalmem 23. Rád bych dnes prošel aspoň zběžně všechny texty, ale nejvíce bych se zaměřil na biblický obraz pastýře. Čtěte dále: Biblická hodina na dálku 1_5

Kázání z 3. neděle velikonoční je zde: kázání_Lk 24,13–35_2020

Komentáře jsou zavřeny.