O čem jedná naše staršovstvo – listopad 2008

• Finanční informace podala sestra Hrtusová:

– stav k 31.10.2008: – běžný účet: 13 455,– Kč a pokladna: 9 591,– Kč

– sbírky za říjen: 7 154,– Kč, z toho 3 604,– Kč na jubilejní toleranční dar

– saláry a dary: 9 000,– Kč

• Bratr farář Pavel Smetana bude v našem sboru kázat v neděli 25. ledna 2009 a bude hostem i odpoledne při sborové neděli.

• Bratr farář Pavel Pokorný z Prahy – Střešovic bude v našem sboru kázat v neděli 25. dubna 2009 a bude hostem i odpoledne při sborové neděli.

• V případě kladné volby nového kazatele sboru bude nový kazatel s manželkou pozván ke konzultaci se stavební komisí staršovstva ohledně úprav v bytě.

• Staršovstvo rozhodlo, že sbor požádá v roce 2009 seniorátní Jeronýmovu Jednotu o dar ve výši 100 000,– Kč

• Staršovstvo ukládá bratru Mikšovi, aby prověřil otázku zrušení pevné telefonní linky a možnosti alternativního připojení k internetu.

ze zápisu Pavla Trusiny

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.