Sbírka 13. 6.

Dnešní sbírka je na potřeby sboru a na práci v něm. Pokud používáte QR kód, pomocí prvního přidáte stovku "do košíčku“, pomocí druhého dvě stovky.

100

200

Nebo můžete poukázat libovolný obnos na účet: 190396260/0300

var. symbol 200

zpráva pro příjemce: sbírka 13.6. 2021

Příští neděli bude sbírka celocírkevní, přidáme se ke sbírce solidarity sborů, abychom podpořili sbory, které nemají peníze na svého faráře. K tomu si můžete přečíst dopis SR: Sbirka_solida­rity_2021

Zde je více informací ke sbírkám v době karantény: sbírky a rozlišení_2021

Děkujeme Vám za všechny Vaše dary!

Staršovstvo FS ČCE ve Valašském Meziříčí

Komentáře jsou zavřeny.