O čem jedná naše staršovstvo – červen 2009

• Bratr Mikš pokračuje v zajišťování bohoslužebného nádobí pro vysluhování večeře Páně. Na příští poradě staršovstva podá veškeré další informace včetně cenových nabídek, aby staršovstvo mohlo včas rozhodnout.

• Sestra Hrtusová podala finanční informace: pokladna: 32 449,– Kč; běžný účet: 130 146,– Kč; sbírky:13 945,– Kč; byly zaplaceny stavební práce ve výši: 121 490,– Kč; saláry a dary: 22 900,– Kč; na Jeronymovu Jednotu dosud vybráno: 30 100,– Kč

• Hospodářské záležitosti: Bratr Jaroslav Mikš informoval o postupu oprav farního bytu: zbývá dokončit oprava podlah a nátěry dveří a oken.

• V sobotu 27. června – v 8:00 hodin – brigáda na mytí oken farního bytu.

• Definitivní podrobnosti a úkoly týkající se instalace nového kazatele sboru budou projednány na příští poradě.

• Sestra Bosáková oznámila odchod ze sboru v souvislosti s odstěhováním. Staršovstvo děkuje sestře Bosákové za všechnu práci, kterou pro sbor po celou dobu konala. Bude povolán první náhradník bratr Václav Fuksa za řádného člena staršovstva.

ze zápisu Pavla Trusiny

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.