O čem jedná naše staršovstvo – říjen 2009

• Jednání staršovstva navštívil bratr Cáb z Juřinky a přednesl osobně nabídku darovat našemu sboru dům s podmínkou dožití. Tato nabídka byla staršovstvu předložena již dříve a staršovstvo ji při minulé poradě odmítlo.

• Bratr farář Heller přednesl staršovstvu žádost manželů Šedivcových z Berouna, z nichž manželka pochází z Valašského Meziříčí: manželé Šedivcovi přišli se žádostí o křest svých dvou dětí. Vyjádřili ochotu absolvovat křestní katechezi. Po delší diskusi o této záležitosti staršovstvo vyslovilo souhlas s tím, aby bratr farář Heller zahájil s manžely Šedivcovými křestní katechezi.

• Staršovstvo projednalo přípravy na slavnostní bohoslužby 1. listopadu:

– dopolední bohoslužby s vysluhováním večeře Páně

  • program bohoslužeb dohodne s pozvanými hosty bratr farář Heller
    • začátek odpoledního programu ve 14:00 hodin
    • pohoštění zajistí sestry Taurková a Hrtusová
    • bratr Zajíček zajistí službu na parkovišti
    • návrh pozvánky zajistí do 4. října bratr Jelínek

• Termín setkání se staršími členy sboru, kteří se nemohou pravidelně zúčastňovat bohoslužeb, byl stanoven na neděli 29. listopadu. Technické podrobnosti budou projednány na příští poradě staršovstva.

• Sestra Hrtusová podala finanční informace k 1. září 2009:

stavy: pokladna: 11 713,– Kč; běžný účet: 9 925,– Kč

Ještě je letos nutno zaplatit tyto platby:

  • za administraci sboru v Růžďce: 15 000,– Kč; celocírkevní repartice: 20 500,– Kč; personální fond: 22 400,– Kč; almanach: 55 000,– Kč (peníze sice vybereme, ale fakturu musíme zaplatit již teď).

• Sbírka na jubilejní toleranční dar bude vykonána v neděli 8. listopadu 2009, sbírka na Fond pro sociální a charitativní pomoc ČCE bude vykonána v neděli 4.10.

• Československá církev husitská se obrátila na sbor se žádostí o zapůjčení kostela k bohoslužbám na 1. listopadu a 25. prosince od 8.00 do 9.00 hodin. Staršovstvo souhlasí.

ze zápisu Pavla Trusiny

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.