Sborová neděle

Hostem sborového odpoledne 27.11. byl v našem sboru farář Michael Otřísal z Prahy, který již několik let pracuje jako zástupce naší církve v České televizi. Tématem odpoledního povídání byl život v Taizé a postava faráře Rogera Schutze. Během odpoledne jsme zpívali meditativní písně z Taizé doprovázené na housle a flétnu naší mládeží.

Co je teologie Taizé? Bratří, kteří tu žijí, následují Rogera Schutze a nepotřebují znovu vytvářet novou teologii a církev. Je třeba teologii začít žít. To místo je pramen, kde může mnohý načerpat. Roger Schutz byl protestantský teolog z ekumenického manželství. Jádro teologie, kterou žil, byla myšlenka se zase vrátit k pramenům. Chtěl se pokusit o cestu k Bohu v úplně prvotní formě křesťanství. Tato myšlenka vznikla za II.světové války a po válce. V této době byla zvlášť aktuální potřeba sloužit  a být pramenem smíření mezi základními církevními konfesemi. Základní smíření mezi katolíky, evangelíky apod. To vše bez kampaně a propagátorů. Začal tak žít sám, potom s pár lidmi a postupně vzniká nové společenství, kam přichází i katolíci. To, co Roger prohlašoval, bylo, že Bůh nikoho netrestá. Vede opravdu k jádru křesťanství. Cokoli bychom uměli bez Krista, je vlastně zbytečné. Když si to uvědomíme – kolik takových zbytečných věcí nás zaměstnává? Když to vezmeme vážně – Bůh trestá tento svět láskou a tím tento svět zachraňuje. Z toho vznikají nové šance a začátky. Spolu s touto myšlenkou trpícího Krista přichází rozpoznání, že Boží obraz v člověku je nezcizitelný. Problém není, že by se tento svět nepovedl, vždyť svět vznikl jako dobrý a člověk také. Bůh je v něm nesmazatelný. V teologii Taizé je zlo spíše nedostatkem dobra. Toto smíření vypadá zjednodušeně, ale je Kristovské. Není nejdůležitější naše scházení, ale dobrý člověk, který se dokáže pustit do zkoušek a stává se čím dál tím prostší, protože si uvědomuje, že to není on, který to sám zvládá.

Náplní bohoslužeb v Taizé je společné zpívání jednoduchých meditativních melodií, čtení z písma, modlitby a chvíle ticha. Toto mlčení třech tisíc lidí má velkou sílu. Nikoho tato setkání nemůžou automaticky přivést k víře, ale mohou přispět k pramenům víry a rozhodnutí je pak na každém jednotlivci. Hlavní ideou těchto setkání je myšlenka: „Prosím tě člověče, zastav se, zmlkni“. Proměna člověka neprobíhá skokem, ale proměňuje se postupně. Pokud chceme oslovit mladé, nepotřebujeme se jim vnucovat a napodobovat, ale být průhlední. Zástup lidí, který projde Taizé od padesátých let, je sto tisíc ročně. Takový je vliv tohoto nenápadného místa. A přitom bez triků, je to život prostý a krásný. Nepřijímají zde žádné dary, pokud je někdo vnutí, posílají je dál do třetího světa. Žijí důsledně z práce, kterou sami provádějí. Komunita Taizé má společenství sto dvaceti bratrů. Devadesát jich pracuje přímo zde a ostatní ve světě.

Bratr Otřísal nám také pouštěl krátký film o Taizé, který zpracoval pro Českou televizi, jako vzpomínku na Rogera Schutze po jeho smrti. Tento film bude naše televize vysílat na Nový rok v podvečer před ekumenickými bohoslužbami (asi v 17.30 hodin). Na závěr volná formulace jedné myšlenky Rogera Schutze: „Uvědomme si, že Ježíš nepřišel založit nové náboženství, ale přišel nám přiblížit společenství s Bohem“.

Anna Jelínková

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.