MEZINÁRODNÍ KONFERENCE NA STÁLE AKTUÁLNĚJŠÍ TÉMA

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí se ve dnech 18. – 19. října 2010 stalo již podruhé organizátorem konference a kurzu týkajících se péče o osoby s demencí, tentokrát pod názvem „Aktivizace a motivace lidí s demencí.“ Akci mj. podpořil Zlínský kraj a Město Valašské Meziříčí.

Úvodní slovo patřilo starostovi města Ing. Jiřímu Částečkovi a místostarostce Mgr. Dagmar Lacinové. Poté následovaly přednášky odborníků z České republiky, ale i ze Slovenska. Druhou část dne mimo přednášek zpestřil workshop, kdy všichni účastníci měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži pohybové aktivity, které se používají při práci s lidmi s demencí. Inspiraci bylo možné čerpat i s videoprojekcí Kraniosakrální terapie, bazální stimulace a možností motivace lidí s demencí. Konec dne byl již tradičně zpříjemněn pohoštěním a cimbálovou valašskou muzikou. Tentokráte zahrála vsetínská Jasénka.

Program konference:

• Seznámení s projektem P-PA-IA – PhDr. Hana Janečková, ČALS (Česká alzheimerovská společnost), Diakonie ČCE

• Odlehčovací služby a možnosti aktivizace u lidí s demencí – Mgr. Lucie Sedláčková, ČALS, Gerontocentrum

• Psychologické aspekty péče o člověka s demencí – PhDr. Eva Jarolímová, ČALS, Gerontocentrum

• Aktivizace a terapie tancem v práci s lidmi s demencí (workshop, přednáška) – Mgr. Henrieta Košalová, léčebný pedagog

• Aktivizace a motivace v praxi – Miroslava Chodurová, Domov pro seniory Odry

• Kraniosakrální terapie – Marta Martinátová, Domov pro seniory Odry

• Dilemata v přístupech k aktivizaci lidí s demencí – rozpory v pohledech uživatelů, pracovníků a inspektorů kvality – Mgr. Eva Provazníková, Diakonie ČCE

• Co je člověk – Mgr. Jan Krupa, farář ČCE

Druhého dne proběhl akreditovaný seminář, který vedla zkušená lektorka Mgr. Jitka Suchá. Kromě teorie byly předváděny i různé praktické ukázky aktivizace lidí s demencí. Toto téma je stále aktuálnější, proto chce Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí konference v našem městě pořádat pravidelně jednou do roka. Již nyní hosté v evaluačním dotazníku navrhovali témata pro následující konferenci, kterým se lze příště věnovat.

Zbyněk Prný

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.