Sborový večer s Ludmilou Halerovou a Fredim Winklerem: Vzpomínka na Izrael s přednáškou o Izraeli

Před nedávnem jsme navštívili krásnou zemi Izrael. Byli jsme na osmidenním poznávacím zájezdu, kde jsme tři noci spali v Haifě, dně noci v letovisku u Genezaretského jezera zvané Kibuc a dvě noci v Jeruzalémě. Odtud jsme podnikali zájezdy do Samaří, prohlídku města Haifa, zájezd do města AKA u Libanonských hranic a na Golanské výšiny.

Z Haify jsme se přesouvali do Kibucu a cestou jsme navštívili Horu blahoslavenství, Petrův dům a Kafarnaum. Z přístavu u Kafarnaum jsme se plavili lodí (replika lodi, kterou se po jezeře plavil Ježíš) do města Tiberias. Dále jsme navštívili vykopávky v Betšabe, horu Tábor a město Nazaret. Z Kibucu jsme navštívili město Jericho, pevnost Mosada, koupali jsme se v Mrtvém moři, jeli jsme k místu naleziště biblických svitků Kumránu a pak do Jeruzaléma. V Jeruzalémě jsme podnikli jednodenní prohlídku tohoto historicky krásného města. Na závěr našeho zájezdu jsme slavili svatou Večeři Páně v krásné zahradě poblíž místa Ježíšova hrobu.

Po dobu tohoto úžasného zájezdu nás provázela sestra Ludmila Hallerová a Fredi Winkler, kteří byli našimi hosty na sborovém večeru.

Něco málo k našim hostům: sestra Ludmila Hallerová se narodila ve Vsetíně a žije v Praze. Je členkou Bratrské jednoty baptistů ve sboru v Praze na Vinohradech. Studovala ve Švýcarsku, kde se seznámila s Fredim Winklerem a jeho biblickou spo-lečností. Zamilovala si Izrael a po emigraci svého manžela do nebe se rozhodla, že bude organizovat zájezdy do Izraele. Dělá to ráda, a kdo se rozhodne s ní cestovat, tak jej nakazí tak, že každý účastník zájezdu se stává členem rodiny Izraele.

Fredi Winkler je Němec, který pracuje pro Švýcarskou biblickou společnost s názvem Půlnoční světlo. Tato společnost jej vyslala pracovat do Izraele, kde mají hotely, nemocnice a školy. Fredi žije v Izraeli, kde se oženil, vzal si ženu židovku, mají spolu devět dětí. Všechny pracují pro tuto společnost. Fredi je úžasný průvodce, který doprovází skupiny zájezdů s biblí v ruce a každé navštěvované místo přiblíží účastníkům tak, že Vás to obejme a zapojí do biblického děje. Sestra Ludmila ho s láskou její vlastní tlumočí. Fredi své poslání dělá rád, a tím chce zčásti odčinit za Němce to, co udělali Němci Židům.

Naše přenáška měla název Izrael v pozadí biblických proroctví.

Izrael je zvláštní země, kde se všechna biblická proroctví naplnila a podle proroka Ezechiele a Zjevení Janova se má ještě naplnit. Všichni jeho spojenci se snaží, aby Izrael žil v míru a pohodě. Proto se snaží přes OSN, aby Izrael uzavřel dohodu o území a míru s Palestinci a okolními národy tak, jako má dnes podepsanou mírovou dohodu s Egyptem. Podle proroctví se tak stane a k dohodě dojde, ale v tomto relativně klidném příměří hrozí Izraeli to největší nebezpečí ze severu ze strany Iránu, Turecka a Syrie. V dnešní době se rýsují náznaky tohoto vojenského seskupení, protože tyto země se vyzbrojují, mají velkou vojenskou sílu a je tam největší úbytek křesťanů. Irán veřejně prohlašuje, že Izrael musí zmizet z mapy světa.

Izrael touží žít v míru ve své Bohem zaslíbené zemi a k tomu je nabádá i světové společenství. Židé očekávají Mesiáše, který jim konečně přinese mír a pohodu, ale nechtějí uznat, že Mesiáš Ježíš už přišel, a ten nabízí odpuštění a pokoj nejen pro Izrael, ale pro všechny národy světa. Úkol nás křesťanů je, abychom Židům dokázali, že nám na nich záleží, protože kolébka křesťanství je v Izraeli a my jsme za Izrael spoluzodpovědni před Bohem. Proto se modleme za tuto krásnou zemi, za tento vy-volený národ, aby došel k poznání, že Bůh má s tímto národem svůj záměr, že je má rád, aby byli připraveni spolu s námi na druhý příchod Mesiáše. K tomu nám všem dopomáhej Bůh!

Manželé Marta a Jan Zajíčkovi

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.