O čem jedná naše staršovstvo – leden 2011

• Staršovstvo rozhodlo o návrhu uskutečnit příští vánoční hru ve čtvrtou adventní neděli odpoledne v 16.00 hodin. Bratr Heller projedná s ředitelkou střediska Diakonie – domácí péče možnost posunout benefiční adventní koncert pro Diakonii na třetí adventní neděli. 

• Ekumenické bohoslužby v našem městě v lednu:

  • 11. ledna v modlitebně církve adventistů
  • 18. ledna v našem kostele
  • 25. ledna v římskokatolickém kostele

všechny začátky v 17.30 hodin.

• Sborový večer se v lednu nekoná z důvodu četnosti jiných setkání.

• Ke křtu v dospělosti se připravuje slečna Lenka Šebková z Valašského Meziříčí – plánován je Hod Boží velikonoční.

• Ke konfirmaci 20.3. jsou přihlášeny sestry Veronika Janírková a Marta Jelínková. Ke konfirmaci (termín v době velikonoční bude upřesněn) se připravuje br. Josef Polášek.

• V rámci „Měsíce přátelství s Izraelem“ (Chaverut) se bude v našem kostele konat přednáška se zaměřením na křesťanskou veřejnost finského misionáře jménem Juha Ketola – na téma „Církev a Izrael“ – v neděli 20.3. od 16 hodin.

• Účetní sestra Eva Janírková poslala finanční informace k 31. 12. 2010:

Pokladna: 50 161,– Kč Účet: 140 437,– Kč

Saláry hotově: 50 250,– Kč Saláry bankou: 70 050,– Kč

Sbírky celkem:15 861,– Kč, z toho účelová 1 590,– Kč a na bohoslovce 4 155,– Kč.

• Termín výročního sborového shromáždění stanovilo staršovstvo na neděli 6. března. Podrobnosti a úkoly budou pojednány na příští poradě.

Ze zápisu Pavla Trusiny

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.