Oznámení pro členy sdružení Communio viatorum

Svoláváme na 18.2.2007 valnou hromadu členů občanského sdružení. Sejdeme se v 18.30 v pros­torách sboru ve Valašském Meziříčí.

Program:

  • schválení hospodaření v roce 2006
  • aktivity v roce 2007
  • volba nového předsedy sdružení
  • různé

Pokud Vám záleží na práci s dětmi nejen v našem sboru, zúčastněte se, prosím, této valné hromady. Zve výbor sdružení.

Tábory v roce 2007:

  • malý tábor – od 1.7. do 7.7. – Bratřejov
  • velký tábor – od 1.7. do 13.7. – Hošťálková
  • tábor dětí z Jasenné – od 12.7. do 25.7. – Hošťálková
  • Midbar – od 26.7. do 2.8.
  • puťák s mládeží – týden v srpnu – bude upřesněno později

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.