Ekumenická setkání – motto: 1.K 12 – 20

Manželská ekumena: Jsme 40 roků manželé.

Křesťanská ekumena: uprostřed stojí náš Pán Ježíš Kristus (jako na pobřeží v Rio de Janeiro) s napřaženými pažemi a chce nás obejmout a říci nám, jak nás má všechny rád.

Naší replikou na jeho chování a postoj by mohla být tato slova: „Pane, dej ať Tvá láska přebývá i v nás a dej abychom i my Tě milovali celým svým srdcem a z lásky k Tobě sloužili Tvým bratřím.“ Jsi naším přítelem, bratrem, učitelem pravdy a v Tobě nalézáme světlo a sílu k životu podle Božího plánu. Měl jsi taky matku, jako my lidé. Zasluhuje si taky naší pozornosti a úcty.

PS: Slovník cizích slov SPN 1981: „ekumenismus“ – hnutí usilující o sblížení a jednotu křesťanů.

Manželé Radek a Eva Kubíčkovi

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.