Sborový večer 15.1.2007

Jarda Matalík – na úvod setkání jsem vybral z útlé knížky „Na začátku“ (autor: bratr farář Jan Nohavica) článek, který je uveden veršem „A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil…“ (1.M 2,8).

Radka Matalíková – na svět jsem přišla v roce 1965 spolu s mým bratrem Pavlem. Kromě rodičů se z našeho příchodu radovala též o 4 roky starší sestra Jana. Bydleli jsme v domku ve Straníku, v těsném sousedství maminčiných rodičů. Soužití to bylo krásné. Maminka pracovala v pojišťovně, tatínek jako kontrolor ve VOZ (Vojenský opravárenský závod) v Novém Jičíně. Rodiče pocházeli z evangelických rodin a nás děti se snažili křesťansky vychovávat. Patřili jsme do sboru ČCE v Hodslavicích. V té době zde působil bratr farář J. Řehák. Na bohoslužby do kostela v Hodslavicích jsme docházeli nepravidelně, v čase významných událostí církevního roku. Krátce jsem navštěvovala výuku náboženství na škole ve Straníku, náboženství bylo brzy zrušeno a my se začali scházet až v osmé třídě na konfirmačním cvičení. To už byla ve Straníku zřízena kazatelská stanice a každou první neděli v měsíci se konaly nešpory – nedělní bohoslužby v útulném domečku, který pro tyto potřeby nabídli místní věřící. Po základní škole jsem navštěvovala Gymnázium v Novém Jičíně. Tehdy do sboru přišel bratr farář Jan Nohavica. Snažil se oslovovat mládež k pravidelnému setkávání, které tu do té doby nebylo. Po osobním pozvání jsem začala docházet do hodslavské mládeže a čerpat tak z mnohých obdarování tohoto kazatele a jeho milé rodiny. V mládeži jsem se sblížila s Jardou – mým budoucím mužem. Po gymnáziu jsem pokračovala ve studiu na VŠ dopravní v Žilině. Po studiích následovaly 2 roky zaměstnání na ČSAD (Československá automobilová doprava) v Novém Jičíně a pak téměř 11 let jsem byla v domácnosti a starala se o naše tři syny. Nejstarší David nyní navštěvuje Střední zdravotnickou školu ve Vsetíně, mladší Marek Gymnázium ve Valašském Meziříčí a Štěpán chodí do základní školy. Po krátkém působení ve školství jsem přijala práci účetní v Diakonii ČCE ve Valašském Meziříčí a po třech letech ve firmě JELÍNEK.

Jarda Matalík – narodil jsem se v Novém Jičíně v roce 1962. Mám o rok starší sestru Broňu. Rodiče pocházejí z Hodslavic, také z evangelických rodin. Maminka pracovala jako účetní v Mlékárně Kunín a později v novojičínském Drustole. Své dětství mohu označit za šťastné až idylické. Učitelské povolání mého otce tak trochu předurčilo moji výchovu, pokud jde o můj vztah k Bohu, o víru a církev vůbec. Ničím takovým jsem se totiž během mého dětství a dospívání neměl potřebu zabývat. Po základní škole jsem pokračoval ve studiu na Gymnáziu v Novém Jičíně. Po maturitě jsme se přestěhovali do nově postaveného domku v Hodslavicích. Před vojnou jsem nastoupil do Dezy ve Valašském Meziříčí a tam se po vojně vrátil. Při zaměstnání jsem si nepatrně zvýšil svoji odbornost nadstavbovým studiem na chemické průmyslové škole v Ostravě. V Hodslavicích jsem se přes kamarády seznámil s místním farářem ČCE Janem Nohavicou. Honza Nohavica byl člověk, který v mém životě hodně znamenal. Stal se mým průvodcem na cestě k víře. Měl totiž veliké předporozumění a byl ochotný debatovat o různých tématech. Také mí rodiče po návratu do rodných Hodslavic navázali na své duchovní kořeny a aktivně se zapojili do sborového života. Začal jsem tehdy docházet do hodslavské mládeže, kde jsem časem poznal svoji nastávající ženu Radku. Hezké vzpomínky ve mně také zanechala setkání evangelické mládeže na Travné v Jeseníkách. Svatbu jsme měli v roce 1988 na úřadě i v hodslavském kostele, kde nás bratr farář Jan Nohavica oddával. Po dvou letech manželství jsme se přestěhovali z Hodslavic do podnikového bytu ve Valašském Meziříčí. Rok na to do meziříčského sboru přišel sloužit bratr farář Jan Krupa, který mně byl také pomocníkem na cestě k Ježíši Kristu a já svoji víru vyznal křtem. Ve zmíněné Deze mé působení skončilo v roce 2003. Dnes se věnuji finančnímu poradenství a tato práce mne plně uspokojuje.

Jarda a Radka Matalíkovi

Zanechte komentář

Můžete použít Texy! formátování.